Aktualności

Relacja z Balu Absolwenta- XXV lecia LO w Żegocinie

1071
28-02-2019

Relacja z XXV - lecia istnienia  Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie

 

 

W sobotę 23 lutego 2019r. odbył się srebrny jubileusz XXV - lecia istnienia  Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie.

 Uroczystości rozpoczęto Mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Żegocinie o godzinie 17-stej.

            Mszę Świętą w intencji naszej szkoły celebrowali: ks. proboszcz Leszek Dudziak, ks. Piotr Barczyk - absolwent naszego liceum, ks. prof. dr hab. Jacek Urban - kapelan Sodalicji św. Jadwigi Królowej, dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII , ks. János Domokos proboszcz parafii Św. Anny z Budapesztu i nasi katecheci: Ks. Marcin Łazarz i ks. Mateusz Nowak.

Ks. Barczyk wygłosił piękne, wzruszające kazanie o różnych obliczach miłości mającej źródło w Miłości Boga. Stwierdził, że mają w niej udział nauczyciele ZS, którzy wykształcili jego i pięcioro jego rodzeństwa. Ks. Barczyk zwrócił uwagę, że celem wychowania jest kształtowanie porządnych i dobrych ludzi. Młodzi zaś potrzebują przykładu, a są nimi rodzice i nauczyciele. Nasze liceum kształciło zawsze młodzież w oparciu o tradycyjne wzorce. Szkoła blisko domu rodzinnego w naszym lokalnym środowisku, pomagała wielu rodzinom ukształtować charakter młodych ludzi w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych.  Powołania zaś kapłańskie i zakonne wśród  absolwentów świadczą, że wiara i religia były fundamentem wychowania.

Na zakończenie ks. Barczyk dziękował wszystkim nauczycielom, składając na ręce Pani Dyrektor bukiet róż. Była to bardzo wzruszająca chwila. W tym geście wszyscy nauczyciele Zespołu Szkół imienia świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie poczuli się bardzo wyróżnieni i docenieni.

            Na Mszę świętą w intencji całej społeczności naszej szkoły przybyło bardzo wielu gości. W prezbiterium zaś stał bogaty "orszak królowej". W rolę Królowej Jadwigi wcieliła się uczennica klasy III LO Katarzyna Janiczek. Dwórkami były: Martyna Piaskowy, Marlena Paruch, Beata Krawczyk, Karolina Bilska, zaś rycerzami: Miłosz Gołąb, Jakub Janiczek, Mateusz Radzięta, Michał Zapiór - z klas trzecich gimnazjum. Czytanie przeczytał uczeń naszej szkoły Dominik Czamara, a psalm zaśpiewała Helena Kosecka - uczennica klasy 3 gimnazjum.

Podczas modlitwy wiernych powierzono Bogu wszystkie intencje naszej szkoły, nauczycieli, uczniów i wszystkich przyjaciół oraz instytucje, z którymi współpracuje ZS w Żegocinie.

            Część oficjalna odbyła sie w budynku Szkoły o godzinie 19stej.  Poprowadziła ją znakomicie  absolwentka naszej szkoły pani Małgorzata Mikołajek. Na auli im. Księdza Antoniego Poręby zebranych gości: absolwentów, przyjaciół szkoły, rodziców i nauczycieli powitała p. dyrektor Katarzyna Sutor. Cieszyła obecność pana Stanisława Maurera i P. Jerzego Błoniarza, którzy przed laty przyczynili się do założenia szkoły, P. dr Stanisławy Postawy- której zawdzięczamy wiele książek poświęconych Patronce szkoły., Państwa. Jolanty i Stefana Dousów (P. Profesor S. Dousa  zaprojektował, wykonał i podarował szkole z okazji x lecia 50 sygnowanych egzemplarzy medalu Fac Quod  Vides) oraz licznej reprezentacji przyjaciół z Węgier na czele z P. Dyrektor budapeszteńskiej Szkoły. Wśród gości, których poproszono o głos była pani Danuta Pączek - wieloletni dyrektor Szkoły. Pani Pączek przybliżyła wszystkim historię naszej szkoły, którą zebrani wysłuchali z wielką uwagą. Było to wzruszające i ciepłe wspomnienie minionych lat. Pani Pączek mówiła o trudnościach z jakimi na początku zmagała się instytucja: (problem z zatrudnieniem nauczycieli języków obcych i inne). Poruszyła ważne wydarzenia w historii szkoły; wymianę z Węgrami(2007r.), nadanie imienia ZS Świętej Jadwigi Królowe (2003r.)j, stworzenie oddziału klas straży granicznej(2010r.), Sztandar (2008r.), Kontakty z młodzieżą z Kazachstanu (2014r.) i współpracę  z Wawelem (ks. Zdzisławem Sochackim, który zawsze tak gościnnie podejmuje wszystkie szkoły noszące imię Jadwigi Królowej i ks. prof. Jackiem Urbanem -  kapelanem Sodalicji św. Jadwigi Królowej, dziekanem Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII).

Następnie poproszono o głos pana Jerzego Błoniarza, który był wieloletnim wójtem gminy Żegocina, a przed laty z ramienia rodziców zabiegał o utworzenie Liceum w Żegocinie. Pan Jerzy Błoniarz zwrócił uwagę, że pomysł szkoły średniej był odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej. Dla wielu wielodzietnych rodzin liceum stanowiło dużą pomoc w kształceniu dzieci, które z powodzeniem potem dostawały się na studia. Dziś zaś wielu z nich to nauczyciele: p. Anna Kądziela, p. Marek Kaszuba,p. Marcelina Rębilas i  p. Małgorzata Mikołajek.

Przemawiał także obecny wójt gminy Żegocina - p. Wojciech Wrona, który był nauczycielem ZS w Żegocinie. Pana wójta czekają nowe wyzwania - założenie technikum w Żegocinie i uatrakcyjnienie przez to oferty edukacyjnej szkoły.

            Po tej części wręczono nagrodę wspaniałemu nauczycielowi matematyki w Zespole Szkół - pani Teresie Stachoń.

Wdzięczność można wyrazić w różnoraki sposób, a powodów było bardzo wiele. Uczniowie wręczyli bukiety kwiatów gościom i dobroczyńcom szkoły:  Ks. Prof. Jackowi Urbanowi, P. Stanisławie Postawa, P. Prof. Stefanowi Dousa i P. Jolancie Dousa, P. ks. Jánosowi  Domokos, P. Józsefine Endrédi – Dyrektorce  Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium ,  P. Andrei  Tóth , P. Jerzemu Błoniarzowi, P. Janowi Adamskiemu, P. Stanisławowi Maurerowi, P. Danucie Pączek, P. Wojciechowi Wronie, Ks. Leszkowi Dudziakowi, Ks. Piotrowi Barczykowi, P. Jadwidze Pączek, P. Stanisławie Łach, P. Marii Juszczyk, P. Danucie Orzeł.

 Na tę okazję przygotowano także fotoksiążkę, w której upamiętniono najważniejsze momenty z życia szkoły.

Wiersz W. Szymborskiej w interpretacji uczennicy II LO Aleksandry Adamczyk, utwór na skrzypce i fortepian (K. Jędrzejek i Aleksandry Bulanda.)  oraz współczesny taniec wykonany przez uczennice: Helenę Kosecką, Marlenę Paruch, Beatę Krawczyk i Oliwię Matlęgę zakończył ten etap uroczystości.

            Po części oficjalnej wszyscy udali się na posiłek. W salach przygotowano stoliki, a na korytarzach czekały suto zastawione stoły. Była okazja do rozmowy, wymiany poglądów i spotkania po latach.

            " Poloneza czas zacząć..." Kolejnym punktem uroczystości było wspólne tańczenie tradycyjnego tańca poloneza, który prowadził nie  Podkomorzy - a nauczyciel  historii pan Bogdan Bielak.

            Jak to zwykle bywa, na urodzinach musi być tort, którym  poczęstowali się wszyscy zebrani goście. Pani dyrektor Katarzyna Sutor ukroiła pierwszy kawałek! i przy tej okazji podziękowała Rodzicom za wielki wkład pracy w organizację  tego święta.  Na ręce  P. Beaty Dudzic oraz P.  Bogumiły Kaczmarczyk złożyła bukiety kwiatów.

Wzniesiono uroczysty toast i rozpoczęła się wspaniała zabawa.

W trakcie zabawy odbył się ciekawy pokaz uczniów z klas Straży Granicznej oraz wspólne śpiewanie piosenek, któremu przewodzili  absolwenci z różnych roczników: Marek Kaszuba (1997), Małgorzata Mikołajek (2002), Karolina Janiczek (2008) i Dominik Dudek (2014).

Wszyscy absolwenci tańczyli i biesiadowali do samego rana. Nie było końca rozmowom z przyjaciółmi ze szkolnej ławy, z nauczycielami i wychowawcami, wspomnieniom i wzruszeniom. Goście oglądali kroniki szkolne, pod datą 23 lutego 2019 dokonywali pamiątkowych wpisów.

Wszyscy byli zachwyceni świetną organizacją oraz niezapomnianą atmosferą uroczystości.

 Do zobaczenia na kolejnym Balu Absolwentów!

 

0.0
Ostatnia modyfikacja: -/-
Powiązane artykuły: Procedury postępowania w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie w związku z zag Oferta edukacyjna 2020/2021 Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowe w Żegocinie Uczniowie klasy III LO w Żegocinie - pożegnanie. "Wyślij pączka do Afryki 2020" - relacja GRAND PRIX dla uczennicy ZS w Żegocinie za najlepsza pracę plenerową. Harmonogram zajęć edukacyjnych z Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ZS w Żegocinie Ostatni egzamin gimnazjalny w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie Relacja z II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Świętej Jadwidze Królowej 25 lecie LO fotorelacja Program uroczystości 25 lecia LO. Bal Absolwenta
bal absolwenta jubileusz 25 lecie wspomnienia historia

Kontakt

Żegocina 50
32-731 Żegocina

Tel/fax: 014 613 21 20
E-mail: zslgz1@wp.pl 

Regon: 851764135
NIP: 868-16-49-644

Inspektor Danych Osobowych:
Janusz Konior
E-mail: iod.zegocina@rewolt.pl