Rekrutacja

plakat

Nasza oferta edukacyjna dla absolwentów Gimnazjum:

Liceum Ogólnokształcące (3 lata):

 KLASA MATEMATYCZNA/ KLASA STRAŻY GRANICZNEJ

Uwaga: Uczeń klasy matematycznej może, lecz nie musi realizować innowacji pedagogicznej „Klasa Straży Granicznej”

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski.

Przedmiot dodatkowy: komputer jako narzędzie pracy lub ochrona granicy państwowej z elementami prawa.

Ta klasa jest dla Ciebie, jeśli jesteś miłośnikiem matematycznej precyzji i planujesz podjęcie studiów matematycznych,  inżynierskich,  ekonomicznych i wielu innych. 

Pamiętaj, że dobra znajomość języka angielskiego i matura z matematyki na poziomie rozszerzonym utorują Ci drogę do wielkiej kariery!

KLASA HUMANISTYCZNA/ KLASA STRAŻY GRANICZNEJ

Uwaga: Uczeń klasy humanistycznej może, lecz nie musi realizować innowacji pedagogicznej „Klasa Straży Granicznej”

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski.

Przedmiot dodatkowy: komputer jako narzędzie pracy lub ochrona granicy państwowej z elementami prawa.

Ta klasa jest dla Ciebie, jeśli chcesz podjąć studia humanistyczne, prawnicze lub językowe. Pamiętaj, że humaniści        z językiem angielskim są potrzebni w dzisiejszym świecie!

Innowację pedagogiczną „Klasa Straży Granicznej” możesz realizować zarówno w klasie matematycznej jak i humanistycznej w ramach przedmiotu: ochrona granicy państwowej z elementami prawa. Ten wybór jest dla Ciebie, jeśli w przyszłości planujesz karierę w służbach mundurowych i chcesz zyskać wysoką sprawność fizyczną. W klasie SG przeżyjesz fascynującą przygodę podczas dwóch obozów kondycyjno-szkoleniowych i licznych wyjazdów do placówek SG. Zdobędziesz umiejętności w zakresie samoobrony, pomocy przedmedycznej, technik interwencji, nauczysz się strzelać, pływać i jeździć konno. Uzyskasz ważny certyfikat potwierdzający Twoje umiejętności.

 Branżowa Szkoła I stopnia (3 lata):

Klasy wielozawodowe dla młodocianych pracowników, zajęcia praktyczne odbywają się  u pracodawców na podstawie  umowy o pracę.

Ta szkoła jest dla Ciebie, jeśli chcesz rozwinąć swoje zainteresowania i zostać super-fachowcem, i szybko podjąć             pracę w wymarzonym zawodzie lub kontynuować naukę na poziomie technikum w Szkole Branżowej II stopnia.

Zawody: blacharz, blacharz samochodowy, cukiernik, elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, wędliniarz oraz inne. Szkoła  realizuje projekt unijny „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”.

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła dwuletnia dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.

Kształcenie w systemie zaocznym.

Ta klasa jest dla Ciebie, jeśli chcesz uzyskać średnie wykształcenie, niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 Nasza oferta edukacyjna dla absolwentów ośmioklasowej Szkoły Podstawowej:

Liceum Ogólnokształcące (4 lata):

 KLASA MATEMATYCZNA/ KLASA STRAŻY GRANICZNEJ

Uwaga: Uczeń klasy matematycznej może, lecz nie musi realizować innowacji pedagogicznej „Klasa Straży Granicznej”

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski. 

Przedmiot dodatkowy: komputer jako narzędzie pracy lub ochrona granicy państwowej z elementami prawa.

Ta klasa jest dla Ciebie, jeśli jesteś miłośnikiem matematycznej precyzji i planujesz podjęcie studiów matematycznych,  inżynierskich,  ekonomicznych i wielu innych. 

Pamiętaj, że dobra znajomość języka angielskiego i matura z matematyki na poziomie rozszerzonym utorują Ci drogę do wielkiej kariery!

KLASA HUMANISTYCZNA/ KLASA STRAŻY GRANICZNEJ

Uwaga: Uczeń klasy humanistycznej może, lecz nie musi realizować innowacji pedagogicznej „Klasa Straży Granicznej”.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski. 

Przedmiot dodatkowy: komputer jako narzędzie pracy lub ochrona granicy państwowej z elementami prawa.

Ta klasa jest dla Ciebie, jeśli masz romantyczną duszę i chcesz podjąć studia humanistyczne, prawnicze lub językowe. Pamiętaj, że humaniści z językiem angielskim są potrzebni w dzisiejszym świecie!

Innowację pedagogiczną „Klasa Straży Granicznej” możesz realizować zarówno w klasie matematycznej jak i humanistycznej w ramach przedmiotu: ochrona granicy państwowej z elementami prawa. Ten wybór jest dla Ciebie, jeśli w przyszłości planujesz karierę w służbach mundurowych lub chcesz zyskać wysoką sprawność fizyczną. W klasie SG przeżyjesz fascynującą przygodę podczas dwóch obozów kondycyjno-szkoleniowych i licznych wyjazdów do placówek SG. Zdobędziesz umiejętności w zakresie samoobrony, pomocy przedmedycznej, technik interwencji, nauczysz się strzelać, pływać i jeździć konno. Uzyskasz ważny certyfikat potwierdzający Twoje umiejętności.

 Technikum  (5 lat)

TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski

Ta klasa jest dla Ciebie, jeśli planujesz karierę w najbardziej rozwijającej się, dynamicznej, dającej niezliczone oferty pracy, branży informatycznej. Po szkole możesz podjąć pracę lub doskonalić swoje umiejętności na studiach wyższych, co umożliwi Ci matura  z matematyki na poziomie rozszerzonymi dobra znajomość języka angielskiego.

 TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski

Ta klasa jest dla Ciebie, jeśli szukasz wrażeń, które daje poznawanie nowych miejsc i ludzi. Zrealizujesz swoje marzenia podczas atrakcyjnych praktyk w kraju i za granicą oraz w przyszłej pracy zawodowej. A może Ty rozwiniesz turystykę w naszej Gminie i Regionie?

 Branżowa Szkoła I stopnia (3 lata):

Klasy wielozawodowe dla młodocianych pracowników, zajęcia praktyczne odbywają się  u pracodawców na podstawie  umowy o pracę.

Ta szkoła jest dla Ciebie, jeśli chcesz rozwinąć swoje zainteresowania, być superfachowcem,  szybko podjąć                  w wymarzonym zawodzie lub kontynuować naukę na poziomie technikum w Szkole Branżowej II stopnia.

Zawody: blacharz, blacharz samochodowy, cukiernik, elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, wędliniarz oraz inne. Szkoła realizuje projekt unijny „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”.

 Dlaczego My?

1. Atrakcyjna oferta uwzględniająca potrzeby  nowoczesnego, młodego człowieka. Bezpłatne, dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego.

2. Międzynarodowe wymiany młodzieży w języku angielskim z Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnazium. Atrakcyjne wycieczki krajowe i zagraniczne.

3. Współpraca z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu, Ogólnopolską Rodziną Szkół Świętej Jadwigi Królowej, Instytutem Wschodnich Inicjatyw,  m.in. spotkania z młodymi Polakami   z Kazachstanu.

4. Patronat Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii.

5.   Udział w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna” oraz „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”.

6.   Wzorowy Samorząd Uczniowski: Kafejka, wycieczki, akcje charytatywne,  imprezy szkolne.

7. Dobra baza: pracownie przedmiotowe, nowoczesny sprzęt multimedialny, piękna aula, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, boiska ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia. Stołówka szkolna.

+   Przyjazna atmosfera, brak anonimowości, indywidualne podejście do każdego ucznia, bezpieczeństwo.