Aktualności

7.06.2024

XVII zjazd Szkół Jadwiżańskich
Więcej

4.06.2024

650 rocznica urodzin Świętej Jadwigi Królowej i XVII Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. św. Jadwig
Więcej

4.06.2024

Obóz klas SG 2024
Więcej
Wszystkie

Słowo od DyrektoraNowoczesna Edukacja

Objęłam prowadzenie Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie w dniu 1 września 2018 roku. W skład Zespołu Szkół wchodzi: Liceum Ogólnokształcące, Branżowa Szkoła I i II stopnia oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie jest szkołą bezpieczną i przyjazną dla uczniów i rodziców. Tworzymy warunki do harmonijnego rozwoju uczniów poprzez realizowanie zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych zgodnie z nowoczesnymi trendami, w poszanowaniu dla tradycji. Wprowadzamy uczniów w świat wiedzy i wartości, kształtujemy poczucie odpowiedzialności.

Zespól Szkół od wielu lat współpracuje z Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium, Sodalicją Św. Jadwigi Królowej, Rodziną Szkół Jadwiżańskich oraz Karpackim Oddziałem Straży Granicznej.

Zespół Szkół w Żegocinie realizuje projekt Małopolska Chmura Edukacyjna i Modernizacja Kształcenia Zawodowego II.

Normy i zasady, które są ważne dla społeczności lokalnej powinny być uzupełnieniem zasad przyjętych w szkole. Szkoła, wzmacniając te wartości staje się miejscem ich utrwalania i zachowania dla przyszłości.Zespól Szkół im. Św. Jadwigi Królowej promuje następujące wartości: szacunek, tolerancja, akceptacja, poszanowanie godności, innowacyjność, posłuszeństwo, bezpieczeństwo, wytrwałość, dobre zarządzanie, uczciwość, współdziałanie.

W ofercie edukacyjnej naszej szkoły każdy uczeń znajdzie coś dla siebie. Liceum Ogólnokształcące oferuje klasy z rozszerzoną matematyką, geografia i językiem angielskim, klasę z rozszerzoną historią, wiedzą o społeczeństwie i językiem angielskim. Każdy uczeń może wybrać moduł Straży Granicznej. Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Branżowa Szkoła I stopnia wielozawodowe kształcą młodocianych pracowników w zawodach rzemieślniczych o 3 letnim okresie kształcenia.

Jestem przekonana, że Zespól Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej będzie atrakcyjnym wyborem dla naszych uczniów i da naszym wychowankom podstawy do kontynuowania nauki na kolejnych etapach edukacyjnych, wyposaży ich w wiedzę i umiejętności konieczne do funkcjonowania w dorosłym życiu, a wzorce osobowe posłużą im do budowania relacji międzyludzkich zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

mgr Katarzyna Sutor

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie

 

 

Nadchodzące terminy

Wszystkie

Kontakt

Żegocina 50
32-731 Żegocina

Tel/fax: 014 613 21 20
E-mail: zslgz1@wp.pl 

Regon: 851764135
NIP: 868-16-49-644

Inspektor Danych Osobowych:
Michał Skowron
E-mail: skarbnik.audyt@onet.pl