Rodzina Szkół

Rodzina Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej

             W dniu 14.X.2006 r. w Krakowie zawiązała się Rodzina Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej.  W wydarzeniu tym        z naszej szkoły w Żegocinie brała udział p. dyr. Danuta Pączek i Agata Pławecka (Flaga). W dniu  8 czerwca 2007 r. w 10. rocznicę kanonizacji Królowej Jadwigi odbył się w Krakowie I Zjazd Rodziny Szkół Jadwiżańskich, w którym uczestniczyło blisko dwa tysiące osób z 44 szkół, a 30 maja 2012 r. II Zjazd naszych szkół w 15. lecie kanonizacji. Zarząd organizacji podjął decyzję, że społeczność szkół im. św. Jadwigi Królowej będzie spotykała się każdego roku przy relikwiach Patronki na wspólnej Mszy świętej, zaś co 5 lat zaprezentujemy się światu podczas uroczystego przemarszu z rynku w Krakowie                 i przejdziemy Drogą Królewską na Wawel. Nasza żegocińska szkoła brała udział w każdym spotkaniu do tej pory.

            Rodzinę łączy dążenie do bliższego poznania Patronki i wychowania młodego pokolenia w duchu wartości przez Nią reprezentowanych. Inicjatywy Rodziny wpisują się w kontekst budowy wspólnoty europejskiej i starań o ogłoszenie Św. Jadwigi patronką Europy. Wspólne działanie przyczynia się do wzbogacenia oferty programowej szkół, tworzenia niepowtarzalnego klimatu w społecznościach szkolnych i uzyskiwania wsparcia oraz kontaktów krajowych i międzynarodowych niedostępnych dla szkół działających w pojedynkę. Każdą szkołę noszącą imię świętej Jadwigi Królowej otacza  ojcowską troską Proboszcz Archikatedry na Wawelu. Obecnie jest to ks. Zdzisław Sochacki, który bezpłatnie oprowadza młodzież po Katedrze., będąc najwspanialszym przewodnikiem. Ks. jest także organizatorem corocznych zjazdów młodzieży w okolicach dnia 8 czerwca i po królewsku gości wszystkich uczestników. Z inicjatywy ks. proboszcza Zdzisława Sochackiego odbywają się także coroczne spotkania dyrektorów i nauczycieli uczących w szkołach imienia św. Jadwigi. Podczas tych spotkań zwiedzamy zabytki związane z naszą Patronką, uczestniczymy w ciekawych wykładach poświęconych św. Jadwidze i ustalamy wspólnie zakres działań związanych z Patronką na kolejny rok.

Dzięki uprzejmości ks. proboszcza każda szkoła nosząca imię świętej Jadwigi Królowej może umieścić swoje logo w Archikatedrze na Wawelu. Nasza Żegocińska szkoła ma w tym wyjątkowym miejscu - obok relikwii swoją tabliczkę.

Przewodniczącą Rady Rodziny Szkół Św. Jadwigi jest Dyr. Sabina Rylska z Warszawy zastępcą Dyr. Stanisława Buczek z Kaszowa. W Zarządzie jest także Agata Flaga z Żegociny.

 W Polsce istnieje obecnie około 200 Szkół Jadwiżańskich. 

 Cele Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej

• Popularyzacja kultu Świętej Jadwigi Królowej

• Kształtowanie postaw moralnych u dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie ideałów i wartości reprezentowanych przez Patronkę
• Integracja społeczności szkolnych ze szkół noszących imię Pani Wawelskiej
• Ukazanie wspólnych obszarów działania papieża Jana Pawła II i Wawelskiej Monarchini
• Promocja środowisk lokalnych.

 Inicjatywy Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej

1. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Świętej Jadwidze Królowej o Lilię Jadwigi Andegaweńskiej

 Rada Rodziny Szkół Jadwiżańskich wraz z Kustoszem Katedry na Wawelu zapraszają uczniów i nauczycieli szkół noszących imię Wawelskiej Pani do udziału w II Ogó

lnopolskim Konkursie Wiedzy o Świętej Jadwidze Królowej „O Lilię Jadwigi Andegaweńskiej”. W ubiegłym roku 2018 reprezentacja naszej szkoły: Monika Krawczyk, Aleksandra Adamczyk i Aleksandra Pławecka zdobyły III -cie miejsce. Naszą piękną aulę zdobią trzy lilie z brązu, które po zaciętej walce intelektualnej zdobyły uczennice.

 2. Posadzenie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości drzewka - lipy o nazwie "Jadwiga" przy każdej szkole noszącej imię świętej Monarchini

 Inicjatywa posadzenia przy każdej szkole, noszącej imię naszej Patronki, lipy na upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości spotkała się z życzliwym przyjęciem.  Nasza szkoła w Żegocinie z p. dyr. Katarzyną Sutor wzięła oczywiście udział w tym przedsięwzięciu w dniu 9 listopada 2018 roku.. Dzięki dużemu zaangażowaniu historyka p. Bogdana Bielaka, który przygotował oddziały klas Straży Granicznej, uroczystość miała wyjątkowy i podniosły charakter. Kupiliśmy drzewko, które zostało posadzone w reprezentacyjnym miejscu. Ksiądz Marcin Łazarz poświęcił lipę, wygłaszając okolicznościową homilię, w której wyjaśnił jej głęboką symbolikę .

Wybór drzewa nie jest przypadkowy. Przyjeżdżając do Polski św. Jadwiga przywiozła ze sobą z Węgier m.in. niezwykły Czarny Krucyfiks, z lipowego drewna, wykonany zapewne albo na Węgrzech albo w Pradze Czeskiej. Początkowo figura Pana Jezusa i krzyż z ołtarza Jezusa Ukrzyżowanego były w drewnie lipowym. Z czasem krzyż zamieniono na dębowy. Krucyfiks pozostał niezmieniony. Jedynie w XVII wieku lipowy wizerunek pozłocono, a po konserwacji w XIX wieku Pan Jezus pozostał czarny. To przed tym Krucyfiksem miała klękać kilkunastoletnia królowa przed podjęciem najważniejszych życiowych — osobistych i dla polskiej monarchii — decyzji. Prosiła Chrystusa o dobrą radę i wsparcie. Przed Nim wypowiadała swoje rozterki i wątpliwości.

Lipa na przestrzeni wieków doczekała się wielu interpretacji, mitów i znaczeń – uznawana była za symbol kobiecości, łagodności, pokoju i delikatności. Wokół lip toczyło się czasem życie całej społeczności (kiedy sadzono ją np. na środku wioski, albo budowano pod nią sanktuarium), co starsze lipy nazywano na cześć znanych ludzi (my mamy na przykład lipę Jagiełły, Niemcy – lipę Lutra). Zadziwiające jest to, że bez względu na kulturę, lipa niosła ze sobą te same, przyjemne skojarzenia.

Ustaliliśmy, że na posadzonym drzewie zawieszamy tabliczkę z nazwą Jadwiga. Jeśli jakaś szkoła będzie chciała dodać informację, że lipa upamiętnia 100-lecie odzyskania niepodległości, umieści ją na dodatkowej tabliczce. Każda szkoła poinformuje o wzięciu udziału w akcji, zamieszczając relację na stronie internetowej Katedry Wawelskiej. Relacja z naszej szkoły była jedną z pierwszych.

 3. Nowenna ku czci świętej Jadwigi Królowej

To kolejna inicjatywa, na która zapraszane są Szkoły noszące to imię. Dziewięć dni poprzedzających rocznicą kanonizacji - czyli 8 czerwca  w Katedrze na Wawelu  odbywa się modlitewne spotkanie. Uczniowie biorący  nim udział poznają życie św. Jadwigi a po wcześniejszym umówieniu się mogą zwiedzać Katedrę, Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta i inne zabytki.

 4. Fora Dyrektorów i Nauczycieli uczących w szkołach św. Jadwigi Królowej

Z inicjatywy ks. proboszcza Zdzisława Sochackiego odbywają się także coroczne spotkania dyrektorów i nauczycieli uczących w szkołach imienia św. Jadwigi. Podczas tych spotkań można zwiedzać zabytki związane z naszą Patronką i uczestniczyć w ciekawych wykładach poświęconych św. Jadwidze Dyrektorzy ustalają wspólnie zakres działań związanych z Patronką na kolejny rok. W 2018 roku odbyło się 7 forum.

 5. Zjazdy młodzieży uczących się w szkołach noszących imię świętej Jadwigi Królowej

 I Zjazd Rodziny Szkół Jadwiżańskich, w którym uczestniczyło blisko dwa tysiące osób z 44 szkół, a 30 maja 2012 r. II Zjazd naszych szkół w 15. lecie kanonizacji. Zarząd organizacji podjął decyzję, że społeczność szkół im. św. Jadwigi Królowej będzie spotykała się każdego roku przy relikwiach Patronki na wspólnej Mszy świętej, zaś co 5 lat zaprezentujemy się światu podczas uroczystego przemarszu z rynku w Krakowie i przejdziemy Drogą Królewską na Wawel. Nasza żegocińska szkoła brała udział w każdym spotkaniu do tej pory.

Rodzina ma swój hymn:

 HYMN

BLASKIEM JEJ ROZPROMIENIONY

I zwrotka:

W spraw codziennych zagubieniu,

W niepewności jutrzejszego dnia,

Złóż zmęczoną głowę na ramieniu twej Królowej,

co przy Czarnym Krzyżu trwa.

 Refren:

Blaskiem Jej rozpromieniony, księgę twego życia w chwale Boga pisz,

I jak Ona trwaj wpatrzony, w Czarny Krzyż, Wawelski Krzyż.

Chryste! Tyś Niezwyciężony! – niesie światu wieść Zygmunta dzwonu spiż,

Wiec jak Ona trwaj wpatrzony, w Czarny Krzyż, Wawelski Krzyż.

II zwrotka

W walki z samym sobą przeznaczeniu,

W ciągłym odbijaniu się od dna,

Spokój, ukojenie znajdź w spojrzeniu Tej, co brzemię

udręk ludzkich bezkres (lub dobrze) zna.

 Ref.:

Blaskiem Jej rozpromieniony…

 III zwr.:

W samotności, w obcej ciszy brzmieniu,

Gdy w twym oku beznadziei łza,

Dojrzyj sens istnienia w Jej cierpieniu, co odmienia

los – zbawienie tobie da.

 Ref.:

Blaskiem Jej rozpromieniony…

Santiago de Compostela, 13 VI 2007

 Zredagowała Agata Flaga na podstawie informacji zamieszczonych na stronie Katedry Wawelskiej i szkoły w Żegocinie.

Lista Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej

Województwo Dolnośląskie

1.                Bydgoszcz – Katolickie Niepubliczne Przedszkole Św. Jadwigi Królowej

2.                Bydgoszcz – Wyższa Szkoła Gospodarki Patron: Święta Jadwiga Królowa

3.                Bydgoszcz – G nr 20 im. Królowej Jadwigi

4.                Inowrocław – III LO im. Królowej Jadwigi

5.                Kowal – LO im. Królowej Jadwigi

6.                Toruń – II LO im. Królowej Jadwigi

7.                Wałdowo – ZS im. Królowej Jadwigi

8.                Warzęgowo – SP im. Królowej Jadwigi

Województwo Lubelskie

9.                Annopol – Miejski ZS: Publiczne G im. Św. Jadwigi Królowej

10.            Bełżyce – ZS nr 2: SP i G im. Królowej Jadwigi

11.            Biała Podlaska – SP nr 9 im. Królowej Jadwigi

12.            Biłgoraj – G nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

13.            Gręzówka – ZS (Przedszk., SP, G) im. Królowej Jadwigi

14.            Horodło – G Publiczne im. Królowej Jadwigi

15.            Lublin – Prywatne G i L im. Królowej Jadwigi

16.            Lublin – Katolicka SP im. Św. Jadwigi Królowej

17.            Lublin – SP nr 21 im. Królowej Jadwigi

18.            Parczew – SP nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi

19.            Rudnik Szlachecki -SP im. Królowej Jadwigi

20.            Terespol – ZS Publicznych nr 1 im. Królowej Jadwigi: SP nr 1 i G Publiczne nr 1

21.            Zamość – ZS nr 6: G6 im. Królowej św. Jadwigi

Województwo Lubuskie

22.            Kalino – SP im. Św. Królowej Jadwigi

23.            Konstantynów Łódzki – SP nr 1 im. Królowej Jadwigi

24.            Kurowice – ZS: Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej Polski

25.            Lubsko – G nr 1 im. Królowej Jadwigi

26.            Łódź – SP nr 205 im. Św. Jadwigi Królowej Polski

27.            Łódź – Publiczne G nr 2 im. Królowej Jadwigi

28.            Pabianice – II LO Królowej Jadwigi

29.            Piotrków Trybunalski – ZS Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi

30.            Strzałków – Katolickie LO im. św. Jadwigi Królowej i PG SPSK

31.            Sieradz – G nr 2 im. Królowej Jadwigi

32.            Sulejów – SP nr 2 im. Królowej Jadwigi

33.            Wieluń – SP nr 4 im. Królowej Jadwigi

34.            Witonia – Pub. G im. św. Jadwigi Królowej Polski

35.            Wodzin Prywatny – SP im. Królowej Jadwigi

36.            Wolborz – Publiczne G im. Królowej Jadwigi

37.            Wschowa – G nr 1 im. Królowej Jadwigi

Województwo Małopolskie

38.            Andrychów – ZS nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej (Ponadg.)

39.            Biały Dunajec – Zespół: SP i G nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski

40.            Biały Kościół – SP im. Św. Jadwigi Królowej

41.            Biecz – ZS Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej (ponadgim.) LO

42.            Bieńkówka – SP im. Św. Królowej Jadwigi

43.            Bieśnik – SP im. Św. Królowej Jadwigi

44.            Biskupice – SP im. Królowej Jadwigi

45.            Bogumiłowice – (Filia Szkoły w Wierzchosławicach) Filia nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski

46.            Brzesko – Pub. G nr 1 im. Królowej Jadwigi

47.            Brzezna – G im. Św. Jadwigi – Królowej Polski

48.            Chocznia – ZS nr 2: SP nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi

49.            Chojnik – Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi

50.            Chrzanów – ZS nr 3: SP nr 3 im. Królowej Jadwigi

51.            Czarna Góra – SP nr 2 im. Królowej Jadwigi

52.            Dulowa – SP im. Św. Jadwigi -Królowej

53.            Frycowa – SP im. Św. Jadwigi Królowej

54.            Jerzmanowice – ZS: SP im. Św. Królowej Jadwigi

55.            Juszczyn – ZS: SP im. Św. Jadwigi Królowej Polski

56.            Kaszów – SP nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej

57.            Klęczany – ZS: SP i G im. Świętej Jadwigi Królowej

58.            Klimontów – ZS im. Św. Jadwigi Królowej (SP i G)

59.            Kornatka – SP im. Św. Jadwigi Królowej Polski

60.            Kraków – SP nr 82 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski

61.            Kraków – SP nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej

62.            Kraków – Katolicka SP im. Św. Jadwigi Królowej

63.            Kryg – Publiczne G im. Św. Jadwigi Królowej

64.            Krzeczów – ZS im. Św. Jadwigi Królowej (SP i Gim)

65.            Krzyszkowice – G im. św. Jadwigi Królowej

66.            Krzywaczka – Zespół Placówek Oświat. (Przedszk.; SP; G.) im. Św. Jadwigi Królowej Polski

67.            Lipnica Wielka na Orawie – ZSO: SP nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi

68.            Lisia Góra – SP im. św. Jadwigi Królowej Polski

69.            Luborzyca – G im. Św. Jadwigi Królowej

70.            Lusina – SP im. Św. Jadwigi Królowej

71.            Myślenice – SP nr 4 im. Św. Jadwigi Królowej

72.            Narama – Publiczna SP im. Świętej Jadwigi Królowej

73.            Nowy Targ – ZS nr 3 im. Św. Jadwigi Królowej

74.            Nowy Sącz – SP nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej

75.            Olkusz – G. nr 2 im. św. Królowej Jadwigi

76.            Osiek – SP nr 2 im. Królowej Jadwigi

77.            Oświęcim – SP nr 1 im. Królowej Jadwigi

78.            Pagorzyna – SP im. św. Jadwigi królowej

79.            Pcim – SP nr 1 im. Królowej Jadwigi

80.            Pieniążkowice – SP im. Św. Jadwigi Królowej

81.            Podłęże – SP im. św. Jadwigi Królowej Polski

82.            Podwilk – SP nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi

83.            Ptaszkowa – SP nr 2 im. Królowej Jadwigi

84.            Prandocin – ZS im. Św. Jadwigi Królowej (SP i Gim.)

85.            Raba Wyżna – SP im. Św. Jadwigi Królowej

86.            Rybna – Zespół Placówek Oświatowych: SP i G im. Królowej Jadwigi

87.            Rzezawa – Publiczna SP im. Św. Jadwigi Królowej

88.            Rzozów – SP im. św. Jadwigi Królowej

89.            Sechna – SP im. Królowej Jadwigi

90.            Siercza – SP im. Królowej Jadwigi

91.            Skrzypne – ZSPiG im. Św. Jadwigi Królowej

92.            Stanisław Dolny – SP nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej

93.            Sucha – ZS im. Św. Królowej Jadwigi (S P i Gim.)

94.            Szarów – ZSO: SP im. Św. Jadwigi Królowej

95.            Uszew – G im. Królowej Jadwigi

96.            Wawrzeńczyce – G im. Św. Jadwigi Królowej Polski

97.            Więcławice Stare –ZS: SP im. Św. Królowej Jadwigi

98.    

Kontakt

Żegocina 50
32-731 Żegocina

Tel/fax: 014 613 21 20
E-mail: zslgz1@wp.pl 

Regon: 851764135
NIP: 868-16-49-644

Inspektor Danych Osobowych:
Michał Skowron
E-mail: skarbnik.audyt@onet.pl