Rodzina Szkół

Rodzina Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej

             W dniu 14.X.2006 r. w Krakowie zawiązała się Rodzina Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej.  W wydarzeniu tym        z naszej szkoły w Żegocinie brała udział p. dyr. Danuta Pączek i Agata Pławecka (Flaga). W dniu  8 czerwca 2007 r. w 10. rocznicę kanonizacji Królowej Jadwigi odbył się w Krakowie I Zjazd Rodziny Szkół Jadwiżańskich, w którym uczestniczyło blisko dwa tysiące osób z 44 szkół, a 30 maja 2012 r. II Zjazd naszych szkół w 15. lecie kanonizacji. Zarząd organizacji podjął decyzję, że społeczność szkół im. św. Jadwigi Królowej będzie spotykała się każdego roku przy relikwiach Patronki na wspólnej Mszy świętej, zaś co 5 lat zaprezentujemy się światu podczas uroczystego przemarszu z rynku w Krakowie                 i przejdziemy Drogą Królewską na Wawel. Nasza żegocińska szkoła brała udział w każdym spotkaniu do tej pory.

            Rodzinę łączy dążenie do bliższego poznania Patronki i wychowania młodego pokolenia w duchu wartości przez Nią reprezentowanych. Inicjatywy Rodziny wpisują się w kontekst budowy wspólnoty europejskiej i starań o ogłoszenie Św. Jadwigi patronką Europy. Wspólne działanie przyczynia się do wzbogacenia oferty programowej szkół, tworzenia niepowtarzalnego klimatu w społecznościach szkolnych i uzyskiwania wsparcia oraz kontaktów krajowych i międzynarodowych niedostępnych dla szkół działających w pojedynkę. Każdą szkołę noszącą imię świętej Jadwigi Królowej otacza  ojcowską troską Proboszcz Archikatedry na Wawelu. Obecnie jest to ks. Zdzisław Sochacki, który bezpłatnie oprowadza młodzież po Katedrze., będąc najwspanialszym przewodnikiem. Ks. jest także organizatorem corocznych zjazdów młodzieży w okolicach dnia 8 czerwca i po królewsku gości wszystkich uczestników. Z inicjatywy ks. proboszcza Zdzisława Sochackiego odbywają się także coroczne spotkania dyrektorów i nauczycieli uczących w szkołach imienia św. Jadwigi. Podczas tych spotkań zwiedzamy zabytki związane z naszą Patronką, uczestniczymy w ciekawych wykładach poświęconych św. Jadwidze i ustalamy wspólnie zakres działań związanych z Patronką na kolejny rok.

Dzięki uprzejmości ks. proboszcza każda szkoła nosząca imię świętej Jadwigi Królowej może umieścić swoje logo w Archikatedrze na Wawelu. Nasza Żegocińska szkoła ma w tym wyjątkowym miejscu - obok relikwii swoją tabliczkę.

Przewodniczącą Rady Rodziny Szkół Św. Jadwigi jest Dyr. Sabina Rylska z Warszawy zastępcą Dyr. Stanisława Buczek z Kaszowa. W Zarządzie jest także Agata Flaga z Żegociny.

 W Polsce istnieje obecnie około 200 Szkół Jadwiżańskich. 

 Cele Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej

• Popularyzacja kultu Świętej Jadwigi Królowej

• Kształtowanie postaw moralnych u dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie ideałów i wartości reprezentowanych przez Patronkę
• Integracja społeczności szkolnych ze szkół noszących imię Pani Wawelskiej
• Ukazanie wspólnych obszarów działania papieża Jana Pawła II i Wawelskiej Monarchini
• Promocja środowisk lokalnych.

 Inicjatywy Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej

1. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Świętej Jadwidze Królowej o Lilię Jadwigi Andegaweńskiej

 Rada Rodziny Szkół Jadwiżańskich wraz z Kustoszem Katedry na Wawelu zapraszają uczniów i nauczycieli szkół noszących imię Wawelskiej Pani do udziału w II Ogó

lnopolskim Konkursie Wiedzy o Świętej Jadwidze Królowej „O Lilię Jadwigi Andegaweńskiej”. W ubiegłym roku 2018 reprezentacja naszej szkoły: Monika Krawczyk, Aleksandra Adamczyk i Aleksandra Pławecka zdobyły III -cie miejsce. Naszą piękną aulę zdobią trzy lilie z brązu, które po zaciętej walce intelektualnej zdobyły uczennice.

 2. Posadzenie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości drzewka - lipy o nazwie "Jadwiga" przy każdej szkole noszącej imię świętej Monarchini

 Inicjatywa posadzenia przy każdej szkole, noszącej imię naszej Patronki, lipy na upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości spotkała się z życzliwym przyjęciem.  Nasza szkoła w Żegocinie z p. dyr. Katarzyną Sutor wzięła oczywiście udział w tym przedsięwzięciu w dniu 9 listopada 2018 roku.. Dzięki dużemu zaangażowaniu historyka p. Bogdana Bielaka, który przygotował oddziały klas Straży Granicznej, uroczystość miała wyjątkowy i podniosły charakter. Kupiliśmy drzewko, które zostało posadzone w reprezentacyjnym miejscu. Ksiądz Marcin Łazarz poświęcił lipę, wygłaszając okolicznościową homilię, w której wyjaśnił jej głęboką symbolikę .

Wybór drzewa nie jest przypadkowy. Przyjeżdżając do Polski św. Jadwiga przywiozła ze sobą z Węgier m.in. niezwykły Czarny Krucyfiks, z lipowego drewna, wykonany zapewne albo na Węgrzech albo w Pradze Czeskiej. Początkowo figura Pana Jezusa i krzyż z ołtarza Jezusa Ukrzyżowanego były w drewnie lipowym. Z czasem krzyż zamieniono na dębowy. Krucyfiks pozostał niezmieniony. Jedynie w XVII wieku lipowy wizerunek pozłocono, a po konserwacji w XIX wieku Pan Jezus pozostał czarny. To przed tym Krucyfiksem miała klękać kilkunastoletnia królowa przed podjęciem najważniejszych życiowych — osobistych i dla polskiej monarchii — decyzji. Prosiła Chrystusa o dobrą radę i wsparcie. Przed Nim wypowiadała swoje rozterki i wątpliwości.

Lipa na przestrzeni wieków doczekała się wielu interpretacji, mitów i znaczeń – uznawana była za symbol kobiecości, łagodności, pokoju i delikatności. Wokół lip toczyło się czasem życie całej społeczności (kiedy sadzono ją np. na środku wioski, albo budowano pod nią sanktuarium), co starsze lipy nazywano na cześć znanych ludzi (my mamy na przykład lipę Jagiełły, Niemcy – lipę Lutra). Zadziwiające jest to, że bez względu na kulturę, lipa niosła ze sobą te same, przyjemne skojarzenia.

Ustaliliśmy, że na posadzonym drzewie zawieszamy tabliczkę z nazwą Jadwiga. Jeśli jakaś szkoła będzie chciała dodać informację, że lipa upamiętnia 100-lecie odzyskania niepodległości, umieści ją na dodatkowej tabliczce. Każda szkoła poinformuje o wzięciu udziału w akcji, zamieszczając relację na stronie internetowej Katedry Wawelskiej. Relacja z naszej szkoły była jedną z pierwszych.

 3. Nowenna ku czci świętej Jadwigi Królowej

To kolejna inicjatywa, na która zapraszane są Szkoły noszące to imię. Dziewięć dni poprzedzających rocznicą kanonizacji - czyli 8 czerwca  w Katedrze na Wawelu  odbywa się modlitewne spotkanie. Uczniowie biorący  nim udział poznają życie św. Jadwigi a po wcześniejszym umówieniu się mogą zwiedzać Katedrę, Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta i inne zabytki.

 4. Fora Dyrektorów i Nauczycieli uczących w szkołach św. Jadwigi Królowej

Z inicjatywy ks. proboszcza Zdzisława Sochackiego odbywają się także coroczne spotkania dyrektorów i nauczycieli uczących w szkołach imienia św. Jadwigi. Podczas tych spotkań można zwiedzać zabytki związane z naszą Patronką i uczestniczyć w ciekawych wykładach poświęconych św. Jadwidze Dyrektorzy ustalają wspólnie zakres działań związanych z Patronką na kolejny rok. W 2018 roku odbyło się 7 forum.

 5. Zjazdy młodzieży uczących się w szkołach noszących imię świętej Jadwigi Królowej

 I Zjazd Rodziny Szkół Jadwiżańskich, w którym uczestniczyło blisko dwa tysiące osób z 44 szkół, a 30 maja 2012 r. II Zjazd naszych szkół w 15. lecie kanonizacji. Zarząd organizacji podjął decyzję, że społeczność szkół im. św. Jadwigi Królowej będzie spotykała się każdego roku przy relikwiach Patronki na wspólnej Mszy świętej, zaś co 5 lat zaprezentujemy się światu podczas uroczystego przemarszu z rynku w Krakowie i przejdziemy Drogą Królewską na Wawel. Nasza żegocińska szkoła brała udział w każdym spotkaniu do tej pory.

Rodzina ma swój hymn:

 HYMN

BLASKIEM JEJ ROZPROMIENIONY

I zwrotka:

W spraw codziennych zagubieniu,

W niepewności jutrzejszego dnia,

Złóż zmęczoną głowę na ramieniu twej Królowej,

co przy Czarnym Krzyżu trwa.

 Refren:

Blaskiem Jej rozpromieniony, księgę twego życia w chwale Boga pisz,

I jak Ona trwaj wpatrzony, w Czarny Krzyż, Wawelski Krzyż.

Chryste! Tyś Niezwyciężony! – niesie światu wieść Zygmunta dzwonu spiż,

Wiec jak Ona trwaj wpatrzony, w Czarny Krzyż, Wawelski Krzyż.

II zwrotka

W walki z samym sobą przeznaczeniu,

W ciągłym odbijaniu się od dna,

Spokój, ukojenie znajdź w spojrzeniu Tej, co brzemię

udręk ludzkich bezkres (lub dobrze) zna.

 Ref.:

Blaskiem Jej rozpromieniony…

 III zwr.:

W samotności, w obcej ciszy brzmieniu,

Gdy w twym oku beznadziei łza,

Dojrzyj sens istnienia w Jej cierpieniu, co odmienia

los – zbawienie tobie da.

 Ref.:

Blaskiem Jej rozpromieniony…

Santiago de Compostela, 13 VI 2007

 Zredagowała Agata Flaga na podstawie informacji zamieszczonych na stronie Katedry Wawelskiej i szkoły w Żegocinie.

Kontakt

Żegocina 50
32-731 Żegocina

Tel/fax: 014 613 21 20
E-mail: zslgz1@wp.pl 

Regon: 851764135
NIP: 868-16-49-644

Inspektor Danych Osobowych:
Michał Skowron
E-mail: skarbnik.audyt@onet.pl