Medal Królowej Jadwigi - "CZYŃ CO WIDZISZ"

Z okazji uroczystości nadania imienia ZS w Żegocinie profesor Stefan Dousa zaprojektował i podarował społeczności Zespołu Szkół w Żegocinie medal okolicznościowy "Fac quod vides". Kapituła honoruje nim ludzi związanych ze szkołą, którzy przyczynili się do jej rozwoju, upiększenia, promocji, rozsławiali jej imię, ofiarowali swoje dzieła, przekazali fundusze itp.

Stefan Dousa to profesor sztuk plastycznych - pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej na Wydziale Architektury w Pracowni Rzeźby. Kardynał krakowski Franciszek Macharski w rozmowie z delegacją szkoły w listopadzie 2003 r. powiedział o nim: "Jest to największy, najbardziej utalentowany artysta współczesny".

Pan Stefan Dousa urodził się 11 listopada 1945 r. w Będzinie. Ukończył w 1970 r. studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jerzego Bandury. Pracę zawodową podjął w Politechnice Krakowskiej, w której pracuje do dzisiaj. Liczne polskie i zagraniczne świątynie mają zaprojektowane i zrealizowane przez niego wnętrza. Artysta wykonał wiele rzeźb i pomników. Jego dziełem jest m. in. przejmujący pomnik wykonany w hołdzie ofiarom komunizmu, znajdujący się na cmentarzu Rakowickim w Krakowie - tak zwany Krzyż Katyński, a także tzw. "Głaz Papieski" na Błoniach upamiętniający spotkania z Janem Pawłem w Krakowie. Profesor Dousa tworzy także misterne formy rzeźbiarskie - medale. Jest autorem ponad 320 takich dzieł.

Medal Królowej Jadwigi "Czyń co widzisz" dla ZS w Żegocinie powstał pomiędzy czerwcem a wrześniem 2003 r. Ma kształt zbliżony do koła o średnicy około 9 cm, został odlany w brązie w 50 sygnowanych egzemplarzach.

Na awersie medalu po lewej stronie znajduje się postać Pani Wawelskiej inspirowana obrazem Antoniego Piotrowskiego, który szkoła przyjęła za swój wizerunek. Królowa w stroju koronacyjnym trzyma w prawej ręce berło, lewą wskazuje herb Uniwersytetu Jagiellońskiego i Orła Piastowskiego. W prawej części medalu w tle widnieją wieże Kościoła Mariackiego. Przesłanie jest czytelne - trzeba wspierać naukę dla dobra Polski, zaś Kraków jest sercem naszej Ojczyzny. W otoku jest napis: Czyń co widzisz * Królowa * 1374 - 1399 * Polski *.

Rewers poświęcony jest szkole. W górnej części jest herb Gminy Żegocina oraz zarys budynku kościoła parafialnego p.w. Świętego Mikołaja, u dołu znajduje się budynek Zespołu. Przy budynkach widać młode drzewa - symbol młodzieży. Kompozycja wskazuje na historię powstania szkół średnich w Żegocinie oraz patronat Samorządu i Kościoła nad żegocińska oświatą. Napis w otoku: Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie.

Dotychczas medale otrzymali:

ROK 2003:

 1. Papież Jan Paweł II - Nr 1.
 2. JE Kardynał Ks. Franciszek Macharski - Nr 2.
 3. JM Rektor UJ prof. Franciszek Ziejka - Nr 5.
 4. Dyrektor Archiwum Królowej Jadwigi w Krakowie dr Stanisława Postawa - Nr 11.
 5. Wójt Gminy Żegocina mgr Jerzy Błoniarz - Nr 12.
 6. Kustosz Grobu Królowej Jadwigi na Wawelu Infułat Ks. Janusz Bielański - Nr 13.
 7. Pracownik naukowy UJ prof. Dr hab. Stanisław Szczur - Nr 14.
 8. Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego w Krakowie - Nr 15.
 9. Artysta malarz Zdzisław Pabisiak z Krakowa - Nr 16.
 10. Profesor Jan i Maria Bruzda z Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej z Krakowa - Nr 17.
 11. Przewodniczący Rady Gminy Żegocina Jan Marcinek - Nr 18.
 12. Proboszcz Parafii p.w. Świętego Mikołaja w Żegocinie Ks. Leszek Dudziak - Nr 19.

ROK 2004:

 1. Pan Stanisław Radzięta z USA - Nr 20.

ROK 2005:

 1. Artystka malarka z Bytomska Pani Teresa Mrugacz - Nr 21.
 2. Przewodnicząca Rady Rodziców LO i ZSZ Pani Anna Gawłowicz - Nr 22.

ROK 2006:

 1. Nauczyciel - pedagog Zespołu Szkół Pani Alicja Janiczek - Nr 23.

ROK 2008:

 1. Ks. Janusz Psonak - Nr 24.

ROK 2009:

 1. J.E. Ks. Biskup Wiesław Lechowicz - Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej - Nr 9.
 2. Pan Tadeusz Kaczor - Honorowy Konsul Generalny Republiki Węgierskiej - Nr 25.

ROK 2010:

 1. Pani Katarzyna Kogutowicz - pedagog szkolny, malarka - Nr 26.

ROK 2012:

 1. Ks. Prał. Kan. Płk Dr Zbigniew Kępa, Ordynariat Polowy Wojska Polskiego - Nr 27
 2. Pan Płk SG Janusz Cienciała, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu - Nr 28

ROK 2013:

 1. Pani Danuta Pączek, Dyrektor Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie - Nr 3
 2. Pani Teresa Stachoń, nauczyciel Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie - Nr 4
 3. Pani Jadwiga Pączek, nauczyciel Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie - Nr 6
 4. Pani Jozsefne Endredi, Dyrektor Budapesti Egyetemi Gimnazium es Kollegium na Węgrzech - Nr 29
 5. Ks. Prałat Zdzisław Sochacki, Proboszcz Katedry Wawelskiej, Kustosz Grobu Królowej Jadwigi na Wawelu - Nr 30
 6. Pan Płk SG Andrzej Zając, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu - Nr 31
 7. Pani Dr Barbara Bajor, pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej - Nr 32
 8. Pan Tadeusz Olszewski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Żegocina, autor strony internetowej Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie - Nr 33
 9. Pani Katarzyna Sutor, nauczyciel Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie - Nr 34
 10. Pani Agata Flaga, nauczyciel Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie - Nr 35
 11. Pani Anna Maurer-Pasionek, nauczyciel Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie - Nr 36
 12. Pan Ppłk SG Andrzej Ziobrowski, nauczyciel Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie - Nr 37
 13. Pani Danuta Orzeł, Sekretarz Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie - Nr 38

ROK 2016:

 1. Pan Michał Wąsacz, rzeźbiarz, autor Pomnika Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie - nr 39
 2. Pani Jadwiga Varosi - Sodalicja Świetej Jadwigi Królowej z Budapesztu - współpraca z ZS w Żegocinie - nr 44.
 3. ks. Jánosa Domokos - ksiądz z Budapesztu, nauczyciel religii w Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium - nr 40
 4. Pani Zsolt Tóth Andrea Péterné - nauczycielka w Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium, organizatorka wymiany młodzieży - nr 42
 5. Pani Fiona Kisfaludyné Balogh Fruzsina - nauczycielka w Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium, organizatorka wymiany młodzieży - nr 41
 6. płk SG Kurek Mieczysław - Komendant Karpackiego Oddziału Wsparcia Straży Granicznej, współpraca z ZS w Żegocinie - nr 43
 7. płk SG - Dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu - współpraca z ZS w Żegocinie - nr 44

Kontakt

Żegocina 50
32-731 Żegocina

Tel/fax: 014 613 21 20
E-mail: zslgz1@wp.pl 

Regon: 851764135
NIP: 868-16-49-644

Inspektor Danych Osobowych:
Michał Skowron
E-mail: skarbnik.audyt@onet.pl