Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo

PROCEDURY 

TELEFONY ALARMOWE

  •  Policja 997
  •  Straż Pożarna 998
  • Pogotowie Ratunkowe 999
  • Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112
  • Pogotowie Energetyczne 991
  • Pogotowie Gazowe 992
  •  Pogotowie Ciepłownicze 993
  • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994
  • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987
  •  Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226.

ANONIMOWA SKRZYNKA ZAUFANIA ZNAJDUJE SIĘ  W HOLU GŁÓWNYM SZKOŁY