Samorząd

Samorząd Uczniowski przy Liceum Ogólnokształcącym w Żegocinie istnieje od roku 1994. Po utworzeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w roku 1996, obejmuje swoją działalnością młodzież LO i ZSZ w Żegocinie. Od początku funkcję opiekuna Samorządu pełni P. Teresa Stachoń. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o podstawowe dokumenty: Regulamin SU przy LO i ZSZ w Żegocinie, Ordynacja Wyborcza oraz coroczne plany pracy.

Samorząd Uczniowski przy LO i ZSZ w Żegocinie szczyci się wieloma osiągnięciami. Do najważniejszych z nich należą:

 1. Zdobycie w roku 1998 II miejsca w I Ogólnopolskim Konkursie Szkół Średnich "Mój Samorząd" pod hasłem: "Nie pytaj, co szkoła robi dla ciebie ale powiedz, co ty robisz dla niej" organizowanym pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. W nagrodę dwóch przedstawicieli SU wyjechało do Francji w dniach 9 - 21 lipca 1998r.
 2. Zdobycie w roku 2004 II miejsca w ogólnopolskim konkursie "Rola i miejsce Samorządu Uczniowskiego we współczesnej szkole" organizowanego przez Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz krakowski Młodzieżowy Dom Kultury im J. Korczaka.
 3. Udział w programie telewizyjnym w roku 2002. Propozycję wystąpienia w programie poświęconym samorządności na różnych szczeblach: od szkolnego po wojewódzki otrzymaliśmy od P. Barbary Babińskiej z TVP Kraków, autorki audycji dla młodzieży pt. "Bzik kontrolowany". Nagranie nastąpiło 28 lutego 2002 r, a w marcu trzykrotnie wyemitowano na antenie TVP Kraków dwudziestominutowy program "Bzik kontrolowany", niemal w całości poświęcony pracy SU w Żegocinie. Przedstawiciele SU brali również udział w montażu programu.
 4. Zdobycie w 1998 roku III miejsca przez szkolną gazetę "Kleks" wśród gazet szkolnych prezentowanych na Kongresie Mediów Szkolnych, zorganizowanym przez Radę Samorządów Uczniowskich Województwa Tarnowskiego.
 5. Praca przedstawiciela naszego SU w Radzie Samorządów Uczniowskich Szkół Średnich Województwa Tarnowskiego w roku szkolnym 1997/1998.
 6. Zorganizowanie w kwietniu 2000 r. wysoko ocenionego Forum Samorządów Uczniowskich szkół średnich powiatu bocheńskiego.
 7. Współzałożenie oraz rozwój funduszu stypendialnego dla studentów - absolwentów LO w Żegocinie. Do tej pory fundusz udzielił wsparcia 10 stypendystom.
 8. Zainicjowanie i wpisanie na stałe do kalendarza imprez szkolnych atrakcyjnie organizowanych uroczystości: Wigilia samorządowa, mikołajki (z prezentami fundowanymi przez SU dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły), obchody Święta Wiosny, walentynki.
 9. Prężna działalność Kafejki i sklepiku uczniowskiego, który pozyskuje fundusze na szeroką działalność SU. O wyposażenie i wygląd Kafejki dba Samorząd Uczniowski.
 10. Pozyskanie sponsorów i zorganizowanie loterii fantowych w latach: 1998, 1999, 2002, 2004 z przeznaczeniem na cele samorządowe i fundusz stypendialny.
 11. Zorganizowanie, z własnych funduszy, wycieczek i rajdów dla uczniów wyróżniających się w pracy społecznej (trzydniowa wycieczka do Zakopanego, dwudniowy wyjazd w Gorce, cztery jednodniowe rajdy po Beskidzie Wyspowym i Gorcach, wyjazd do operetki krakowskiej na spektakl "Skrzypek na dachu")
 12. Zorganizowanie trzech edycji akcji charytatywnej "Koniczynka dla Piotra" w latach: 2004, 2005, 2006, oraz akcji "Świąteczna gwiazdka dla Piotrusia" w roku 2002 z przeznaczeniem na leczenie niepełnosprawnego ucznia LO w Żegocinie.

Samorząd Uczniowski w Żegocinie współorganizuje wszystkie szkolne imprezy i uroczystości. Jest autentycznym współgospodarzem szkoły.

Kontakt

Żegocina 50
32-731 Żegocina

Tel/fax: 014 613 21 20
E-mail: zslgz1@wp.pl 

Regon: 851764135
NIP: 868-16-49-644

Inspektor Danych Osobowych:
Michał Skowron
E-mail: skarbnik.audyt@onet.pl