Samorząd

Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie.

Samorząd Uczniowski przy Liceum Ogólnokształcącym w Żegocinie istnieje od 1994 r. Po utworzeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w roku 1996, obejmował swoją działalnością młodzież LO i ZSZ, a obecnie LO i BS I stopnia w Żegocinie. Od początku funkcję opiekuna Samorządu pełni P. Teresa Stachoń. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o podstawowe dokumenty: Regulamin SU i Ordynacja Wyborcza. Samorząd posiada swoją pieczęć i logo – zwycięski projekt konkursu na logo SU w roku 2007r.

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół w Żegocinie szczyci się wieloma osiągnięciami. Do najważniejszych z nich należą:

1. Zdobycie w roku 1998 II miejsca w I Ogólnopolskim Konkursie Szkół Średnich "Mój Samorząd" pod hasłem: "Nie pytaj, co szkoła robi dla ciebie, ale powiedz, co ty robisz dla niej" organizowanym pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. W nagrodę dwóch przedstawicieli SU wyjechało do Francji w dniach 9 - 21 lipca 1998r.

2. Zdobycie w roku 2004 II miejsca w ogólnopolskim konkursie "Rola i miejsce Samorządu Uczniowskiego we współczesnej szkole" organizowanego przez Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz krakowski Młodzieżowy Dom Kultury im J. Korczaka.

3. Udział w programie telewizyjnym w roku 2002. Propozycję wystąpienia w programie poświęconym samorządności na różnych szczeblach: od szkolnego po wojewódzki otrzymaliśmy od P. Barbary Babińskiej z TVP Kraków, autorki audycji dla młodzieży pt. "Bzik kontrolowany".  Nagranie nastąpiło 28 lutego 2002 r, a w marcu trzykrotnie wyemitowano na antenie TVP Kraków dwudziestominutowy program "Bzik kontrolowany", niemal w całości poświęcony pracy SU w Żegocinie. Przedstawiciele SU brali również udział w montażu programu.

4. Zdobycie w 1998 roku III miejsca przez szkolną gazetę "Kleks"  wśród gazet szkolnych prezentowanych na Kongresie Mediów Szkolnych, zorganizowanym przez Radę Samorządów Uczniowskich Województwa Tarnowskiego.

5. Praca przedstawiciela naszego SU w Radzie Samorządów Uczniowskich Szkół Średnich Województwa Tarnowskiego w roku szkolnym 1997/1998.

6. Zorganizowanie w kwietniu 2000 r. wysoko ocenionego Forum Samorządów Uczniowskich szkół średnich powiatu bocheńskiego.

7. Współzałożenie funduszu stypendialnego dla studentów - absolwentów LO w Żegocinie w 2001 r. Fundusz stypendialny pozyskiwał środki z loterii fantowych oraz od sponsorów. Działał do 2011 r.

8. Zainicjowanie i wpisanie na stałe do kalendarza imprez szkolnych atrakcyjnie organizowanych uroczystości: Wigilia samorządowa, Mikołajki (z prezentami fundowanymi przez SU dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły), oraz zgodnie z zapotrzebowaniem: obchody Święta Wiosny, walentynki, zabawy andrzejkowe i karnawałowe. Obecnie uczniowie rezygnują z organizacji niektórych imprez.

9. Prężna działalność Kafejki - sklepiku uczniowskiego, który pozyskuje fundusze na szeroką działalność SU i wspiera finansowo liczne szkolne przedsięwzięcia: funduje nagrody w różnych konkursach, upominki i wycieczki dla osób pracujących na rzecz szkoły, zapomogi dla uczniów, wyposaża szkołę w pomoce dydaktyczne, książki itp.

10. Pozyskanie sponsorów i zorganizowanie loterii fantowych w latach: 1998, 1999, 2002, 2004, 2007, 2009 z przeznaczeniem na cele samorządowe, fundusz stypendialny oraz

dla niepełnosprawnych absolwentów LO: Piotra Wolaka i Piotra Krawczyka i potrzebujących z innych szkół. Przepisy prawa obecnie utrudniają organizację loterii przez SU. Rolę tę przejęły większe organizacje społeczne.

11. Włączanie się w latach 2011-2023 w ogólnopolską akcję „Góra Grosza”- na cele określone regulaminem akcji: pomoc rodzinnym Domom Dziecka i podobnym placówkom. Organizowanie licznych akcji charytatywnych: np. „Góra serc dla małej Blanki z Kamionki” w 2016 r, pomoc powodzianom z Łapanowa, leczenie Małgosi z Rajbrotu, zakup wózka dla Marceliny z Rzezawy, pomoc w organizacji kolonii dla dzieci z Ukrainy z Parafii Bałta, włączenie się w pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

12. Zorganizowanie akcji "Świąteczna gwiazdka dla Piotrusia" w roku 2002 oraz siedmiu edycji akcji charytatywnej "Koniczynka dla Piotra" w latach: 2004 – 2018 z przeznaczeniem na leczenie niepełnosprawnego ucznia, potem absolwenta LO w Żegocinie.

13. Zorganizowanie, z własnych funduszy, wycieczek i rajdów dla uczniów wyróżniających się w pracy społecznej (trzydniowa wycieczka do Zakopanego, dwudniowy wyjazd w Gorce, cztery jednodniowe rajdy po Beskidzie Wyspowym i Gorcach, wycieczka do Krynicy i Mochnaczki, wyjazd do operetki krakowskiej na spektakl "Skrzypek na dachu", wyjazd w Tatry, cztery wycieczki do kopalni soli w Wieliczce oraz wiele wyjazdów do kina. Dzięki hojności Sponsora – absolwenta LO, wyróżniający się uczniowie trzykrotnie wyjeżdżali na atrakcyjne, kilkudniowe wycieczki: do Zakopanego, do Gdańska i na jedną zagraniczną: do Norwegii.

14. Samorząd Uczniowski w Żegocinie współorganizuje wszystkie szkolne imprezy i uroczystości: akademie okolicznościowe, w tym uroczystość ślubowania uczniów klas I oraz pożegnania absolwentów szkoły, DEN, święta Szkoły, dni otwarte, targi edukacyjne i inne ważne wydarzenia. SU aktywnie włączył się w organizację wielkich uroczystości – kolejnychnJubileuszy LO w Żegocinie. Samorząd zgodnie z przepisami oświatowymi opiniuje ważne szkolne dokumenty oraz zgłasza kandydata do stypendium PRM.

15. Samorząd Uczniowski od 1994 r. lat prowadzi piękną kronikę szkolną. Obecnie powstaje jej X tom.

Samorząd Uczniowski w Żegocinie współorganizuje wszystkie szkolne imprezy i uroczystości. Jest autentycznym współgospodarzem szkoły.

Kontakt

Żegocina 50
32-731 Żegocina

Tel/fax: 014 613 21 20
E-mail: zslgz1@wp.pl 

Regon: 851764135
NIP: 868-16-49-644

Inspektor Danych Osobowych:
Michał Skowron
E-mail: skarbnik.audyt@onet.pl