Sztandar

Historia Sztandaru rozpoczęła się równolegle z nadaniem imienia Świętej Jadwigi Królowej ZS w Żegocinie. Byliśmy przekonani, że obecność Pani Wawelskiej, Króla Polski, wymaga widomego symbolu, jakim jest sztandar, który zjednoczy naszą społeczność szkolną.

Już 17 sierpnia 2003 roku, podczas 710 urodzin Żegociny, odbyła się pierwsza kwesta na ten szczytny cel, poprzez rozprowadzanie cegiełek. Kolejne miały miejsce w czasie I Zjazdu Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, który zorganizował SU LO z okazji 10 lecia istnienia szkoły. Zbierano także fundusze w dniu 22 listopada 2003 podczas uroczystości przyjęcia wizerunku Patronki i nadaniu imienia ZS. W styczniu 2009 roku wydano cegiełki na pamiątkowe gwoździe do sztandaru.

Zapis w księdze protokołów z dnia 25 czerwca 2004 r. informuje, że Rada Pedagogiczna zgłosiła projekt, aby ufundować szkole sztandar w 5 rocznicę nadania imienia i 15 rocznicę utworzenia LO. Również absolwenci i ich rodzice, aprobując pomysł, zaproponowali, aby tradycyjny dar dla szkoły z okazji zakończenia nauki, miał formę cegiełki na sztandar, tak zrobiło 5 roczników Gimnazjum. LO i ZSZ z lat 2004 do 2008.

Ubiegły rok szkolny upłynął pod znakiem przygotowania projektu sztandaru. Opiekę artystyczną i koordynację prac powierzono jednogłośnie Pani Katarzynie Kogutowicz, utalentowanej nauczycielce, znanej w środowisku malarce.

Zgodnie postanowiono, aby w centrum sztandaru znalazł się wizerunek Patronki przyjęty podczas nadania imienia. Jest to obraz Prof. Zdzisława Pabisiaka, będący kopią portretu JK z auli UJ, którego autorem jest Antoni Piotrowski. Po dyskusjach ustalono, że będzie także Orzeł Piastowski i herb Żegociny oraz daty 1993 i 2008.

Miłość i szacunek do Jana Pawła II zdecydowały o umieszczeniu słów "Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć". "Czyń co widzisz" to życiowe motto naszej Patronki, od 5 lat dewiza naszej szkoły. Projekt zmienił się znacząco, po rozstrzygnięciu konkursu plastycznego dla młodzieży. Układ słów wokół głowy Królowej i promienie są pomysłem Joanny Krawczyk, ubiegłorocznej maturzystki.

Pragnęliśmy, aby słowa Papieża były wyhaftowane według oryginalnego pisma. Poszukiwania spotkały się z życzliwością JE kardynała Stanisław Dziwisza, który skierował nas do Watykanu do Ks. Prałata Ptasznika. Niestety, okazało się to niemożliwe, gdyż w 1999 Nasz Ojciec Święty już dyktował swoje homilie, dlatego tylko podpis jest oryginalny.

Ostateczny projekt w skali 1:1 został przekazany 22 października 2008 do wyhaftowania Paniom Lucynie Stachura i Danucie Korba z Cichawki, poleconym przez Pana Jana Rośka dyrektora ZS im. JPII w Łąkcie Górnej.

Termin uroczystości ma odniesienie do biografii Jadwigi Królowej. Dzień 18 lutego 1374 to najbardziej prawdopodobna data jej urodzin. Ślub z Jagiełłą odbył się także 18 lutego w 1386r. 15 lutego zaś Władysław Jagiełło został ochrzczony, co rozpoczęło największe dzieło życia Królowej Jadwigi chrystianizację narodu litewskiego.

Kontakt

Żegocina 50
32-731 Żegocina

Tel/fax: 014 613 21 20
E-mail: zslgz1@wp.pl 

Regon: 851764135
NIP: 868-16-49-644

Inspektor Danych Osobowych:
Michał Skowron
E-mail: skarbnik.audyt@onet.pl