Rota ślubowania

My uczniowie i słuchacze Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie w uroczystej chwili ślubowania przywołujemy:

  • historyczne hasło z polskich sztandarów: "Bóg, Honor, Ojczyzna",
  • słowa największego z rodu Polaków, Ojca Świętego Jana Pawła II: "Prawdziwie wielkim jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć",
  • myśl, "Czyń, co widzisz", która w chwilach ważnych decyzji przyświecała Patronce Szkoły, Pani Wawelskiej i od 5 lat jest naszym przesłaniem.

W obecności Nauczycieli, Rodziców i wszystkich Dostojnych Gości uroczyście ślubujemy!

Uroczyście ślubujemy!

Wypełniać rzetelnie wszystkie obowiązki ucznia, dbać o honor i dobre imię naszej Szkoły

Ślubujemy!

Szanować Rodziców, Nauczycieli i Katechetów, być życzliwym dla kolegów, postępować uczciwie wobec każdego człowieka

Ślubujemy!

Być dobrym Polakiem, kochać Ojczyznę Rzeczpospolitą Polską i służyć jej na miarę swych możliwości. Dbać o wspólne dobro, kulturę i tradycję naszych małych Ojczyzn

Ślubujemy!

Postępować zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości, kierować się zawsze nauką Błogosławionego Jana Pawła II i dziełami życia Patronki, Świętej Jadwigi Królowej

Ślubujemy!

Kontakt

Żegocina 50
32-731 Żegocina

Tel/fax: 014 613 21 20
E-mail: zslgz1@wp.pl 

Regon: 851764135
NIP: 868-16-49-644

Inspektor Danych Osobowych:
Michał Skowron
E-mail: skarbnik.audyt@onet.pl