Podział godzin podział godzin


klasa II A LO - wychowawca mgr Renata Król-Nowak

Godziny

S

Poniedziałek

S

Wtorek

S

Środa

S

Czwartek

S

Piątek

7:30-8:008:00-8:45

48/38

j.niem/zw j.pol

48

- / j.polski

48

biologia

31/36

matematyka/zw. mat

33/4

j.polski/j.angielski

8:55-9:40

48

religia

33/51

j.polski/informatyka

47/48

j.angielski/j.niemiecki

33/32

j.polski/PP

4/33

j.angielski/j.polski

9:50-10:35

31/60

matematyka/WF

4/48

j.angielski/matematyka

31/60

matematyka/WF

35/47

geografia/matematyka

35/33

geografia/j.niemiecki

10:55-11:40

31/32

matematyka

48

chemia

48/32

j.niemiecki/historia

35/47

PP/j.angielski

32/33

historia/matematyka

11:50-12:35

51/33

informatyka/j.polski

31/35

matematyka/geografia

60/47

WF/j.angielski

31/47matematyka/j.angielski60WF
12:45-13:3048biologia    60/48WF/j.polski48/35historia/geografia48

religia

4/32

j.angielski/historia

13:40-14:25

35/33

geografia/j.polski

 33/32

j.polski/historia

48

chemia

 4/51

         OGP/KJP

 

             

14:30-15:15 48 WOS     35 geografia / - 48 fizyka     60                 OGP

15:20-16:05

48

l. wychowawcza 
 60

              OGP

 

 

klasa II B LO- wychowawca mgr Agata Flaga

Godziny

S

Poniedziałek

S

Wtorek

S

Środa

S

Czwartek

S

Piątek

7:30-8:008:00-8:45

60

WF

33

-/ matematyka

60

WF

4

OGP

31

matematyka /-

8:55-9:40

32/31

historia/matematyka

60

WF

35

j.angielski

60/51

OGP/KJP

31/48

matematyka/historia

9:50-10:35

35/32

geografia/historia

33

j.polski

33/35

historia/matematyka

60/51

OGP/KJP

48

j.angielski

10:55-11:40

33

j.polski

35/32

geografia/historia

31/35

matematyka

33

j.polski

48

j.niemiecki

11:50-12:35

31/32

matematyka/WOS

33

j.polski

31/35

matematyka/historia

33

j.polski

48

j.niemiecki

12:45-13:30

31/32

matematyka/WOS

31/38

matematyka/przyroda

31

j.niemiecki

31/33

matematyka

48

j.angielski

13:40-14:25

31

     religia

    31

j.angielski

35/31

geografia/przyroda

33

 j.angielski

  48

L.wychowawcza

14:30-15:15

35

geografia/-

33

-/ WOS 33

    religia

 

 

klasa III LO - wychowawca mgr Katarzyna Sutor

Godziny

S

Poniedziałek

S

Wtorek

S

Środa

S

Czwartek

S

Piątek

7:30-8:008:00-8:45

31/32

matematyka/historia

31

matematyka/-

31

matematyka/-

35/32

geografia/WOS8:55-9:40

38

j.polski

31/32

matematyka/historia

31/4

matematyka/WOS

31/38

matematyka/WOS

38

j.polski

9:50-10:35

38

j.polski

32/31

historia/matematyka

4

j.polski

38

j.polski

4

j.angielski

10:55-11:40

4

j.angielski

60

WF

4

j.angielski

32/31

historia/matematyka

4

j.angielski

11:50-12:35

4

j.angielski

4

j.angielski

60

WF

32

religia

31/32

matematyka/przyroda

12:45-13:30

60

WF

35/32

geografia/historia

4

l.wychowawcza

32

-/ historia

35/31

geografia/matematyka

13:40-14:25

4

WDŻ

4

j.niemiecki

4

j.niemiecki

31

-/ matematyka

 35/31

              geografia/matematyka

14:30-15:15

     4

                religia

    

  

   4

                   j.niemiecki

 35

                 -/ przyroda

 

 

klasa I LO - wychowawca mgr Teresa Stachoń

Godziny

S

Poniedziałek

S

Wtorek

S

Środa

S

Czwartek

S

Piątek

7:15-8:00

8:00-8:45

35/51

geografia/informatyka

32/35

historia

33

-/ matematyka

33

-/ j.polski

48

WDŻ

8:55-9:40

33

WOS

47/35

j.angielski/historia

 32/33

historia/matematyka

35/47

gerografia/j.angielski

47/48

j.angielski/j.niemiecki

9:50-10:35

48/33

j.niemiecki/matematyka

47/32

j.angielski/matematyka

47/32

j.angielski/historia

31/47

matematyka/j.angielski

31/60

matematyka/WF

10:55-11:40

48/60

j.niemiecki/WF

31/33

matematyka/j.polski

38/47

j.polski/j.angielski

4/51

OGP/KJP

31/60

matematyka/WF

11:50-12:35

48

religia

51/47

informatyka/j.angielski

32

religia

60

OGP

38/33

j.polski

12:45-13:30

38/35

j.polski/geografia

    48/47j.polski/j.niemiecki32EDB60OGP60/33WF/j.polski
13:40-14:25    48               biologia

   48

fizyka

60/47

WF/j.angielski 32

          plastyka

14:30-15:15

32

            l.wychowawcza

60/47

WF/j.polski

 32

          chemia 

   

                   

 

 

klasa I BS I st. - wychowawca mgr Barbara Balicka-Burkowicz

Godziny

S

Środa

S

Czwartek

S

Piątek

8:00-8:45

38

j.polski3

j.niemiecki

8:55-9:40

38

biologia

48

j.niemiecki

3

EDB

9:50-10:35

38

j.polski

48

j.polski

3

PP

10:55-11:40

60

WF

48

j.polski

3

fizyka

11:50-12:35

51

informatyka

60

WF

3

WDŻ

12:45-13:30

38

matematyka

60

WF

        3

matematyka

13:40-14:25

38

religia

       48

                        religia

       


14:30-15:15

38

historia

       48

                       historia

       


klasa II B BS I st. - wychowawca mgr Marek Kaszuba

Godziny

S

Środa

S

Czwartek

8:00-8:45

8:55-9:40

3

matematyka

3

matematyka

9:50-10:35

3

j.polski

3

l.wychowawcza

10:55-11:40

3

j.polski

3

religia

11:50-12:35

3

PP

3

historia

12:45-13:30

3

religia

3

j.polski

13:40-14:25

3

WF

60

WF

14:30-15:15

               60                                                   WF

15:20-16:05        

                                

klasa III BS - wychowawca mgr Anna Kądziela

Godziny

S

Poniedziałek

8:00-8:45

36

religia 

8:55-9:40

36

WDŻ

9:50-10:35

36

religia

10:55-11:40

36

l.wychowawcza

11:50-12:35

36

j.polski

12:45-13:30

60

WF

13:40-14:25                             60 WF

14:30-15:15

                         60

WF 

klasa II A BS I st. - wychowawca mgr Dorota Kłósek

Godziny

S

poniedziałek

S

wtorek

7:30-8:00

8:00-8:45

3

historia

3

PP

8:55-9:40

3

fizyka

3

matematyka

9:50-10:35

3

j.polski

3

j.polski

10:55-11:40

3

j.polski

3

j.niemiecki

11:50-12:35

3

j.niemiecki

3

l.wychowawcza 

12:45-13:30

3

religia

60

WF

13:40-14:25

60

WF

60

WF

14:30-15:15     3     biologia    3      matematyka

15:20-16:05

 3

  religia 

 3

        WOS

Kontakt

Żegocina 50
32-731 Żegocina

Tel/fax: 014 613 21 20
E-mail: zslgz1@wp.pl 

Regon: 851764135
NIP: 868-16-49-644

Inspektor Danych Osobowych:
Michał Skowron
E-mail: skarbnik.audyt@onet.pl