Podział godzin podział godzin


klasa I LO - wychowawca mgr Katarzyna Sutor

Godziny

S

Poniedziałek

S

Wtorek

S

Środa

S

Czwartek

S

Piątek

7:15-8:00 47 MCHE

8:00-8:45

3

religia

35

fizyka

47

MCHE

4

-    ogp

60

w.f

8:55-9:40

38

j. polski

38

j. polski

60

EB

60

-     ogp

48

j. niemiecki

9:50-10:35

38

j. polski

60

w.f

7

j. polski

60

-      ogp

48

j. niemiecki

10:55-11:40

35

geografia

4

j. angielski

32

matematyka

31

matematyka

7

PP

11:50-12:35

32

historia

31

matematyka

38

PP

31matematyka31matematyka
12:45-13:304WOS   36chemia4j. angielski32

historia

36

biologia

13:40-14:25

60

w.f

 4

j. angielski

4

l. wychowawcza

 51

  informatyka

 

14:30-15:15

3

religia

 47

WOK 

 

 

 

klasa IILO SG- wychowawca mgr Teresa Stachoń

Godziny

S

Poniedziałek

S

Wtorek

S

Środa

S

Czwartek

S

Piątek

7:15-8:00 47 MCHE 47 MCHE

8:00-8:45

47

MCHE

31

matematyka

47

MCHE

39

geografia

33

j. polski

8:55-9:40

33

j. polski

60

w.f

33

j. polski

39

geografia

31

matematyka

9:50-10:35

31

matematyka

33

j. polski

32

historia

31

matematyka

33

j.polski

10:55-11:40

48

j. angielski

48

j. niemiecki

48

j. angielski

48

j. niemiecki

60

w.f

11:50-12:35

48

j. angielski

31

matematyka

60

w.f

51/4

kjnp/ogp

32

historia

12:45-13:30

48

j. niemiecki

 31

matematyka

31

matematyka

51/60

kjnp/ogp

33

WDŻ

13:40-14:25

 3

religia

  48

j. angielski

31

l. wychowawcza

  60

   ogp

 

 

14:30-15:15

 35

geografia

 35

geografia

3

religia

 

 

 

klasa III A LO - wychowawca mgr Bogdan Bielak

Godziny

S

Poniedziałek

S

Wtorek

S

Środa

S

Czwartek

S

Piątek

7:30-8:00 47 MCHE/ZD 47 MCHE

8:00-8:45

47

MCHE/ZD

38

j. polski

47

MCHE

38

j. polski

31

matematyka

8:55-9:40

31

matematyka

35

geografia

38

j.polski

38

j .polski

38

j. polski

9:50-10:35

33

DZ

31

matematyka

31

matematyka

39

geografia

32

historia

10:55-11:40

38

j. angielski

31

matematyka

4

j. angielski

39

geografia

31

matematyka

11:50-12:35

4

j. niemiecki

4

j.angielski

4

j.angielski

3

religia

48

j. niemiecki

12:45-13:30

32

historia

4

j. angielski

60

w.f

31

matematyka

60

w.f

13:40-14:25

35

geografia

48

j. niemiecki

3

religia

31

z mat

 

 

14:30-15:15

    60

                   w.f

 

 

  32

 l. wychowawcza 

 

 

 

 

klasa IIIB LO - wychowawca mgr Bogdan Bielak

Godziny

S

Poniedziałek

S

Wtorek

S

Środa

S

Czwartek

S

Piątek

7:15-8:00 47 MCHE

8:00-8:45

47

MCHE

48

j. niemiecki

4

j. angielski32

historia

8:55-9:40

4

j. angielski

31

matematyka

   4

WOS

4

j. angielski

4

WOS

9:50-10:35

4

j.angielski

48

j.niemiecki

4

j.angielski

32

historia

31

matematyka

10:55-11:40

32

historia

33

j.polski

3

religia

7

DZ

33

j.polski

11:50-12:35

31

matematyka

33

j. polski

31

matematyka

32

historia

33

j.polski

12:45-13:30

33

j. polski

 


60

w.f

3

religia

60

w.f

13:40-14:25

   4

                WOS

 


32

l.wychowawcza

48

j. niemiecki

 

 

14:30-15:15

 60

                  w.f


 4

    przyroda

   4

                  przyroda

 

 

klasa I Branżowa Szkoła I Stopnia - mgr Anna Kądziela

Godziny

S

Poniedziałek

S

Wtorek

S

Środa

8:00-8:45

40

 matematyka

32

historia

60

w.f

8:55-9:40

3

religia

33

EB

60

w.f

9:50-10:35

36

biologia

38

j. polski

48

j. niemiecki

10:55-11:40

38

j. polski

60

w.f

7

PP

11:50-12:35

38

j. polski

35

fizyka

3

religia

12:4-13:30

35

geografia

48

j.niemiecki

       36

chemia

13:30-14:15

38

zw.jp

 

         

       40

matematyka

14:20-15:05 

   

       33

l. wychowawcza

klasa IIBS - wychowawca mgr Stanisława Ziółkowska

Godziny

S

Środa

S

Czwartek

S

Piątek

8:00-8:45

38

j.polski

3

religia

48

j.niem./-

8:50-9:35

4

religia

48/51

j.niem/inf.

7

pp

9:45-10:30

32

historia

51/48

inf./j.niem.

38

j. polski

10:45-11:30

38

j.polski

38

j.polski

40

matematyka

11:40-12:25

48

WOS

40

matematyka

60

w.f

12:35-13:20

38

l.wychowawcza

60

w.f. chł.

        48

                        -/ j.niem.

13:30-14:15

60

  w.f.

33

EB

 

 

14:20-15:05

60

  w.f

 

 

 

 

klasa IIIA ZSZ - wychowawca mgr Dorota Kłósek

Godziny

S

Poniedziałek

8:00-8:458:55-9:40

48

l.wychowawcza

9:50-10:35

3

religia

10:55-11:40

3

religia

11:50-12:35

60

w.f

12:45-13:30

60

w.f

13:40-14:25

                         60

 w.f

klasa IIIB ZSZ - wychowawca mgr Marek Kaszuba

Godziny

S

Poniedziałek

8:00-8:45

33

   l.wychowawcza

8:55-9:40

60

      w.f

9:50-10:35

60

     w.f

10:55-11:40

60

     w.f

11:50-12:35

3

     religia

12:45-13:30

3

  religia

13:40-14:25


     

14:25-15:15

 

 

klasa III A Gimnazjum - wychowawca mgr Teresa Dudek

Godziny

S

Poniedziałek

S

Wtorek

S

Środa

S

Czwartek

S

Piątek

7:30-8:00 ZWM 33 ZWJP

8:00-8:45

32

historia

33

EB

32/48

JA/JN

48/51

JA/IN

38

j. polski

8:55-9:40

35

plastyka

40

matematyka

48/32

JN/JA

60

w.f

60

w.f

9:50-10:35

40

matematyka

35

geografia

60

w.f

38

j. polski

40

matematyka

10:55-11:40

7

DZ

36

chemia

60

w.f

51/4

IN/JA

36

biologia

11:50-12:35

33

WOS

38

j. polski

38

j. polski

48/33

JN/JA

35

fizyka

12:45-13:30

38

j. polski

40

matematyka

40

matematyka

48/33

JA/JN

32

historia

13:40-14:25

38

ZA

3

religia

36

l. wychowawcza

3

religia

 

     

14:30-15:15

 

 

 40

     ZWM

   40

         ZWM

 

 

 

 

klasa III B Gimnazjum - wychowawca dr Agata Flaga

Godziny

S

Poniedziałek

S

Wtorek

S

Środa

S

Czwartek

S

Piątek

7:30-8:00 ZWM 33 ZWJP

8:00-8:45

33

j. polski

60

w.f

32/48

JA/JN

48/51

JA/IN

40

matematyka

8:55-9:40

40

matematyka

7

DZ

48/32

JN/JA

40

matematyka

33

j. polski

9:50-10:35

32

historia

40

matematyka

36

biologia

3

religia

60

w.f

10:55-11:40

33

j. polski

35

geografia

33

j. polski

51/4

IN/JA

32

historia

11:50-12:35

60

w.f

36

chemia

31

matematyka

48/33

JN/JA

35

plastyka

12:45-13:30

60

w.f

3

religia

33

j. polski

48/33

JA/JN

35

ZA

13:40-14:25

33

WOS

    35

              fizyka

33

l.wychowawcza

33

EB

 

     

14:30-15:15

 

 

     40

             ZWM

 40

           ZWM

 

 

 

 

Kontakt

Żegocina 50
32-731 Żegocina

Tel/fax: 014 613 21 20
E-mail: kontakt@zszegocina.pl

Regon: 851764135
NIP: 868-16-49-644

Inspektor Danych Osobowych:
Janusz Konior
E-mail: iod.zegocina@rewolt.pl