Kontakt

Zaspół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie

Żegocina 50
32-731 Żegocina

Tel/fax: 014 613 21 20
E-mail: zslgz1@wp.pl

Regon: 851764135
NIP: 868-16-49-644

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców
67 8589 0006 0030 0787 6703 0001

Kontakt

Żegocina 50
32-731 Żegocina

Tel/fax: 014 613 21 20
E-mail: kontakt@zszegocina.pl

Regon: 851764135
NIP: 868-16-49-644

Inspektor Danych Osobowych:
Janusz Konior
E-mail: iod.zegocina@rewolt.pl