O szkole

Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Żegocinie

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie obejmuje swoją działalnością organizacyjną następujące typy szkół:

 1. Liceum Ogólnokształcące - założone w 1993 r. z okazji 700-lecia Żegociny,
 2. Zasadniczą Szkołę Zawodową - powołaną w 1996 roku, która kształci młodocianych pracowników w zawodach rzemieślniczych. W roku szkolnym 2018/2019 klasy III A i B ZSZ są ostatnimi rocznikami tej szkoły.
 3. Gimnazjum - powołane w 1999 roku, w wyniku wdrażania reformy oświaty. W roku 2018/2019 nastąpi wygaszenie gimnazjum w wyniku reformy edukacji.
 4. Branżowa Szkoła I stopnia, która powstała w roku szkolnym 2017/2018 w z wiązku z wdrażaną reformą edukacji. 
 5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - utworzone w 2005 roku dla absolwentów ZSZ, prowadzące kształcenie w systemie zaocznym. Powstało z przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych powołanego w 2001 r.

Organem nadzorującym dla Zespołu Szkół jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. Organem prowadzącym jest od 1 stycznia 2000 roku Gmina Żegocina.

Historia Zespołu Szkół w Żegocinie

 

Rok szkolny 1993/1994

 • 1 września 1993 r. - uruchomienie I klasy LO w Żegocinie. "Akt powołania LO w Szkole Podstawowej w Żegocinie" wydał 27 sierpnia 1993 r. Kurator Oświaty Tarnowie mgr inż. Roman Bulanda.

·         1 września 1993 r. - mgr Jan Adamski dyrektor Szkoły Podstawowej w Żegocinie obejmuje swoją działalnością także Liceum.

Rok szkolny 1994/1995

·         Marzec 1995 - ukazuje się 1 nr miesięcznika Rady Samorządu Uczniowskiego "KLEKS", czasopismo wydawane jest przez kolejne 4 lata.

Rok szkolny 1996/1997

 • 1 września 1996 r. - Decyzją nr 16/96 KO w Tarnowie dr Jana Hebdy z dnia 29 sierpnia 1997 r. zostaje uruchomiona I klasa ZSZ wielozawodowej w Żegocinie.
 • 28 września 1996 r. drugi półmetek w historii Liceum.
 • Styczeń 1997 - pierwsza Studniówka w Liceum Ogólnokształcącym odbyła się w murach szkoły na sali gimnastycznej.
 • 25 kwietnia 1997 r. pożegnanie uczniów klasy IV LO - pierwszej historycznej klasy w żegocińskim Liceum.

·         Maj 1997 - pierwsza matura w LO w Żegocinie.

Rok szkolny 1997/1998

 • 1 września 1997r. - stanowisko dyrektora LO i ZSZ obejmuje w wyniku konkursu zorganizowanego przez KO w Tarnowie Danuta Pączek, decyzje z dnia 20 czerwca 1997 r. podpisał dr Jan Hebda.P.
 • Październik 1997 r. - trzeci półmetek w Liceum.
 • 24 stycznia 1998 - druga Studniówka w LO, na sali gimnastycznej.
 • Marzec 1998 r. - Samorząd Uczniowski LO i ZSZ zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Szkół Średnich "Mój samorząd" pod hasłem "nie pytaj co szkoła robi dla ciebie - ale powiedz co ty robisz dla niej".
 • 24 kwietnia 1998 r. Redakcja gazety "Kleks" otrzymała dyplom za najlepsza gazetę szkolną prezentowana na Kongresie Mediów Szkolnych w Tarnowie.
 • Maj 1998 - druga matura w LO w Żegocinie.

·         9 - 21 lipca 1998 r. - wyjazd Łukasza Gruchały i Maćka Zająca na wycieczkę do Francji - nagroda za konkurs samorządowy.

Rok szkolny 1998/1999

 • 10 września 1999 r. - Uchwałą nr VIII/64/99 Rada Gminy zwraca się z wnioskiem o przekazanie, jako zadania własnego, prowadzenia LO i ZSZ w Żegocinie z dniem 1 stycznia 2000 r.
 • 17 października 1998 r. - czwarty półmetek w LO.
 • Styczeń 1999 r. trzecia Studniówka, tym razem w "Hexe".
 • Maj 1999 r. - trzecia matura w LO.
 • Czerwiec 1999 r. - szkołę kończy pierwszy rocznik Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żegocinie.

·         Roczne Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała uczennica kl. III LO Małgorzata Burkiewicz (stypendium zostało przyznane po raz pierwszy).

Rok szkolny 1999/2000

 • 1 września 1999 r. - uruchomienie klas pierwszych Gimnazjum w Żegocinie z oddziałami w Łąkcie Górnej i w Rozdzielu - klasy 1a,1b, 1c, 1d, stanowisko dyrektora zostaje powierzone mgr Danucie Pączek.
 • Październik 1999 r. -piąty półmetek w Liceum.
 • 1 stycznia 2000 r. - na podstawie Uchwały nr VII/75/99 Rady Powiatu z dnia 16 września 1999 r. prowadzenie szkół LO i ZSZ w Żegocinie zostaje powierzone Gminie Żegocina, obowiązki dyrektora.
 • 1 stycznia 2000 r. powołanie Zespołu Szkół w Żegocinie obejmującego - LO i ZSZ oraz Gimnazjum, obowiązki dyrektora zostają powierzone do czasu przeprowadzenia konkursu mgr Danucie Pączek.
 • 29 stycznia 2000 r. czwarta Studniówka, pierwsza w Domu Kultury w Żegocinie.
 • 6 kwietnia 2000 r. - Uchwałą nr 35/89/2000 z dnia 6 kwietnia 2000 r. wydana na podstawie wyniku konkursu dyrektorem Zespołu Szkół zostaje Danuta Pączek.

·         Maj 2000 r. - czwarta matura w LO.

Rok szkolny 2000/2001

 • 1 września 2000 r. stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół w Żegocinie obejmuje mgr Teresa Stachoń.
 • Październik 2000 r. - szósty półmetek w Liceum.
 • Styczeń 2001 - piąta studniówka w LO.

·         Maj 2001 r. - piąta matura w LO.

Rok szkolny 2001/2002

 • 1 września 2001 r. - Uchwała nr XVI/134/2001 z dnia 28 marca 2001 r. zostaje uruchomiona I klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żegocinie na podbudowie szkoły zasadniczej. Szkoła zostaje włączona do Zespołu Szkół.
 • Październik 2001 r. - powstaje Fundusz Stypendialny dla studentów - absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie - 2 stypendystki.
 • Październik 2001 - siódmy półmetek w Liceum.
 • Styczeń 2002 r. - szósta Studniówka.
 • 28 lutego 2002 nagranie audycji do programu telewizyjnego "Bzik kontrolowany".
 • Maj 2002 r. - szósta matura w LO.
 • Maj 2002 r. - uczniowie Gimnazjum w Żegocinie z oddziałami w Łąkcie Górnej i w Rozdzielu pisali po raz pierwszy egzaminy gimnazjalne: część humanistyczną oraz część matematyczno - przyrodniczą; egzamin miał charakter zewnętrzny, był organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

·         18 czerwca 2002 r. - Gimnazjum w Żegocinie ukończył pierwszy rocznik uczniów.

Rok szkolny 2002/2003

 • 28 września 2002 r. oddanie do użytku zmodernizowanego budynku ZS w Żegocinie wraz                                    z nowoczesną aulą.
 • Wrzesień 2002 - młodzież do szkoły jest dowożona nowym "gimbusem".
 • Październik 2002 r. - Fundusz Stypendialny dla studentów - absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie - 3 stypendystki.
 • Październik 2002 r. - ósmy, ostatni półmetek w Liceum.
 • 18 stycznia 2003 - siódma Studniówka.
 • 23 stycznia 2003 r. - nagła śmierć wielkiego przyjaciela szkół średnich, proboszcza Parafii p.w. Świętego Mikołaja w Żegocinie, Antoniego Poręby.
 • Maj 2003 - siódma matura w Liceum.
 • Maj 2003 - drugi egzamin gimnazjalny organizowany przez OKE w Krakowie.
 • 26 maja 2003 wyświęcenie na kapłanów absolwentów LO w Żegocinie: Piotra Barczyka i Dariusz Dudka.

·         Maj 2003 - uczennica klasy II d Marta Krawczyk - oddział w Łąkcie Górnej - została laureatką Małopolskiego Konkursu Historycznego, zajmując VII miejsce.

Rok szkolny 2003/2004

 • 1 września 2003 r. - reorganizacja Gimnazjum, oddziały w Łąkcie Górnej i w Rozdzielu zostają włączone do nowo utworzonych zespołów szkół w tych miejscowościach.
 • 20 września 2003 r. - I Zjazd Absolwentów LO w Żegocinie.
 • 13 października 2003 r. nadanie auli Zespołu Szkół imienia zmarłego w styczniu 2003r. proboszcza Parafii p.w. Świętego Mikołaja Ks. Antoniego Poręby. Portret Proboszcza przekazała P. Teresa Mrugasz z Bytomska.
 • 16 października 2003 r. - Jubileusz 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II.
 • Listopad 2003 r. - Fundusz Stypendialny dla studentów - absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie - 1 stypendystka.
 • 22 listopada 2003 r. - uroczystość nadania ZS w Żegocinie imienia Świętej Jadwigi Królowej oraz przyjęcie wizerunku Świętej Patronki - Uchwała nr VII/47/03 z dnia 27 czerwca 2003 r. Rady Gminy w Żegocinie.
 • 9 grudnia 2003 r. - tragiczna śmierć nauczycielki ZS w Żegocinie P. Barbary Wolak.
 • 9 grudnia 2003 r. przekazanie w Watykanie medalu Królowej Jadwigi Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II przez ucznia Gimnazjum Zespole Szkół w Żegocinie Arkadiusza Pawełka.
 • Styczeń 2004 - ósma Studniówka, ostatnia w czteroletnim Liceum.
 • 26 marca 2004 - pielgrzymka dziękczynna społeczności ZS na Wawel do Relikwii Wielkiej Patronki, spotkanie z Kustoszem Grobu Świętej Jadwigi Królowej Ks. Januszem Bielańskim.
 • Marzec - kwiecień 2004 r. - Natalia Kuska zdobyła XII miejsce w VIII Konkursie Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, otrzymała indeks UJ: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie w administracji publicznej.
 • 23 kwietnia 2004 r. - Samorząd Uczniowski LO i ZSZ zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Rola i miejsce Samorządu Uczniowskiego we współczesnej szkole".
 • 27 kwietnia 2004 r. - uczeń klasy II b Gimnazjum Jonathan Ostrowski został laureatem Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów organizowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, zajmując IX miejsce.
 • Maj 2004 r. - ostatnia, ósma matura w ponadpodstawowym LO w Żegocinie.
 • Maj 2004 r. - pierwsza matura w LO dla Dorosłych w Żegocinie.
 • Maj 2004 - trzeci egzamin gimnazjalny organizowany przez OKE w Krakowie.
 • 31 maja 2004 r. - świecenia kapłańskie przyjmuje kolejny absolwent LO w Żegocinie Łukasz Gruchała.
 • 4 czerwca 2004 r. - I Święto Szkoły - gościem honorowym była dr Stanisława Postawa, dyrektor Archiwum Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie.

·         Czerwiec - pierwszy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uczniów ZSZ (szkoła ponadgimnazjalna) organizowany przez OKE w Krakowie - sprzedawcy, część pisemna odbywała się w szkole, część praktyczna w ośrodku w Limanowej

Rok szkolny 2005/2006

 • 1 września 2005 r. - uruchomienie I klasy Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie dla absolwentów ZSZ.
 • Wrzesień 2005 portret Ojca Świętego Jana Pawła II, wykonany przez prof. Zdzisława Pabisiaka zostaje umieszczony w auli.
 • Grudzień 2005 - modernizacja sali gimnastycznej - wymiana okien, przebudowa dachu, malowanie wnętrza.
 • 20 stycznia 2006 r. - udział delegacji ZS w spotkaniu opłatkowym Metropolity Krakowskiego JE ABP Ks. Stanisławem Dziwiszem z Fundacją Szlaki Papieskie i jej Przyjaciółmi.
 • Styczeń 2006 r. - dziesiąta Studniówka.
 • Maj 2006 - trzecia, ostatnia matura w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Żegocinie.
 • Maj 2006 r. - druga matura w ponadgimnazjalnym LO w Żegocinie organizowana przez OKE w Krakowie.
 • Maj 2006 r. - piąty egzamin gimnazjalny organizowany przez OKE w Krakowie.
 • 5 - 6 czerwca 2006r. - udział 8 osobowej delegacji uczniów Gimnazjum z Panią mgr Agata Pławecką w Zjeździe Szkół noszących imię Świętej Jadwigi Królowej w Zamościu, organizowanym przez zamojskie Gimnazjum nr 6.
 • 8 czerwca 2006 r. - III Święto Szkoły.

·         Czerwiec 2006 r. - trzeci egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uczniów ZSZ organizowany przez OKE w Krakowie - sprzedawcy, kucharze małej gastronomii, część pisemna odbywała się w szkole, część praktyczna w ośrodku w Limanowej.

Rok szkolny 2006/2007

 • Stypendystką Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2006/2007 została Dorota Dudek z II C Liceum Ogólnokształcącego.
 • 25 września 2006 r drużyna Liceum Ogólnokształcącego zajęła II miejsce w VII Manewrach Techniczno-Obronnych dla Szkół Średnich Powiatu Bocheńskiego. Skład: Agata Głuc, Małgorzata Kukla, Agata Rozum, Edyta Ptaszek, Agnieszka Hołek. Drużynę przygotowała P. Agnieszka Grzybowska.
 • 14 - 15 października 2006 - udział delegacji Zespołu Szkół w Żegocinie w ogólnopolskim spotkaniu założycielskim Rodziny Szkół Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie zorganizowanym przez Sodalicję Świętej Jadwigi Królowej oraz Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego.
 • 6 grudnia 2006 r. - udział młodzieży Zespołu Szkół w uroczystościach 100-lecia konsekracji kościoła parafialnego pw Świętego Mikołaja w Żegocinie.
 • 13 grudnia 2006 r. - oddanie do użytku nowej elewacji budynku Zespołu Szkół.
 • 15 grudnia 2006 r. - Państwo Jan i Maria Bruzda ofiarowali szkole obraz "Jan Paweł II i Jadwiga Królowa"
 • 20 stycznia 2007 r. - jedenasta studniówka.
 • 5 lutego 2007r. - II Konkurs Języka Niemieckiego oraz Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar przechodni ufundowany przez Dyrektora II LO w Bochni. Zwycięzcy to drużyna II LO w Bochni. Organizatorem konkursu była P. Dorota Kłósek.
 • 24 - 28 luty 2007 - wyjazd 35 uczniów raz z opiekunami: P. Katarzyną Sutor, P. Agatą Pławecką, P. Wojciechem Wroną do Budapesztu do Egyetemi Katolikus Gimnazium w ramach wymiany młodzieży.
 • 15 marca do 17 marca 2007 r. - przygotowanie prezentacji i udział uczniów LO - przedstawicieli SU - w Giełdzie Zawodoznawczej w Bochni organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bochni. Opiekunowie: P. Teresa Stachoń, P. Katarzyna Kogutowicz, P. Jan Furtak.
 • 26 marca 2007r - Karolina Kaczmarczyk, uczennica 2a Gimnazjum zajęła I miejsce, a Dastin Szczur z klasy 1a Gimnazjum zajął III miejsce w VI Międzygimnazjalnym Konkursie Recytatorskim "Herbert - poeta niepokorny" w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie.
 • 28 marca 2007r XIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie. II miejsce zajęła Kamila Jędrzejek, uczennica kl. IIA, opiekun P. Jadwiga Pączek.
 • 28 - 29 marca 2007 IV edycja Samorządowej Akcji Koniczynka dla Piotra pod kierunkiem P. Teresy Stachoń.
 • 3 kwietnia 2007r w VI Gminnym Konkursie Matematycznym dla gimnazjalistów I miejsce zajął Michał Kamionka z klasy 2a, II miejsce Monika Salabura z klasy 1a.
 • 23 kwietnia 2007r - w rankingu małopolskich liceów zorganizowanym przez www.gazeta.pl Kraków - LO w Żegocinie zajęło 51 miejsce, jest to 3 miejsce w Powiecie Bocheńskim.
 • kwiecień 2007 r. - szósty egzamin gimnazjalny organizowany przez OKE w Krakowie
  17.    maj 2007 r. - trzecia matura w ponadgimnazjalnym LO w Żegocinie organizowana przez OKE w Krakowie.
 • maj 2007 r. - pierwsza matura w Uzupełniającym LO w Żegocinie organizowana przez OKE w Krakowie.
 • 18 maja 2007r. - w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II w Łąkcie Górnej, Monika Salabura z klasy 1a Gimnazjum zajęła III miejsce.
 • 19 maja 2007 r. - w konkursie literackim dla uczniów gimnazjów i szkół średnich zorganizowanym z okazji VIII Rajdu Papieskiego pod hasłem: "Jak żyć, aby we współczesnym świecie zasłużyć na miano świętego?" Kamila Jędrzejek, uczennica klL. IIA LO zajęłą I miejsce, opiekun P. Jadwiga Pączek.
 • Finalistami konkursów przedmiotowych w Gimnazjum zostali:     
  -    Małopolski Konkurs Polonistyczny - Marta Piwowarczyk, klasa 3b, opiekun P. Stanisława Ziółkowska,
  -    Małopolski Konkurs Geograficzny, opiekun P. Stanisława Łach: Edyta Dziedzic, klasa 3b, Katarzyna Kępa, klasa 3b, Patrycja Pilch, klasa 3b, Izabela Wolak, klasa 3b
 • 8 czerwca 2007 r. - Delegacja Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie wzięła udział w I Ogólnopolskim Zjeździe Rodziny Szkół Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie w dniu 8 czerwca 2007 r. w 10 rocznicę kanonizacji Pani Wawelskiej. Delegacja w składzie: dyr. D. Pączek, prof., nauczyciele: B. Bielak, J. Furtak, A. Maurer, J. Pączek, B. Gołąb. Uczniowie LO: M. Czech - IA, A. Frączek - IA, E. Janiczek - IA, M. Kuska - IIA, A. Głuc - IIB, Ł. Burkowicz - IIC, P. Krawczyk - IIC, J. Maśko - IIC, S. Radzięta - IIC, D. Stokłosa - IIC, P. Zoch - IIC LO. Uczniowie Gimnazjum: K. Kaczmarczyk - 1a, D. Szczur - 1a, K. Twardosz - 1b, P. Zoch - 1b, I. Gądek - 2a, M. Gądek - 2a, A. Jędrzejek - 2a, J. Krawczyk - 2a, J. Potocka - 2a, P. Tyndel - 2a, I. Bilska - 2b, J. Długopolska - 2b, J. Giza - 3a, J. Ziółkowska - 3b.
 • 12 czerwca 2007 r. - IV Święto Szkoły.
 • czerwiec 2007 r. - czwarty egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uczniów ZSZ - 12 uczniów - organizowany przez OKE w Krakowie dla sprzedawców, kucharzy małej gastronomii - część pisemna.
 • 22 czerwca 2007 r. - zakończenie roku szkolnego.

·         28 czerwiec 2007 r. - prymicje absolwenta LO w Żegocinie, Macieja Zająca, który ukończył seminarium w Stanach Zjednoczonych.

Rok szkolny 2007/2008

 • 1.    Stypendystka Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2007/2008 - Joanna Wolak z IIA Liceum Ogólnokształcącego.
 • 22 września 2007r - Spotkanie władz Gminy, dyrektorów szkół, członków Komisji Oświaty Rady Gminy w Żegocinie z Ministrem Edukacji Narodowej P. Ryszardem Legutko oraz Małopolskim Kuratorem Oświaty w Krakowie P. Józefem Rostworowskim.Od 1 października do 5 października 2007 - Rewizyta młodzieży węgierskiej w naszej szkole. Przyjechało 33 uczniów i nauczycieli Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnazjum w Budapeszcie wraz z opiekunami. Gościli u rodzin uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Goście odbyli wycieczki do Krakowa, Zakopanego, Oświęcimia i Wadowic. Zobaczyli występy szkolnych zespołów ze szkół Gminy Żegocina, obejrzeli wystawy malarstwa i rękodzieła rodzimych artystów.
 • 4 października 2007 - Tradycyjne otrzęsiny klas IAB LO i IAB ZSZ przygotowały klasy IIAB LO.
 • 18 października 2007 - Kolejne otrzęsiny 47 "nowych" gimnazjalistów.
 • 6 listopada 2007 - Finał Wojewódzkiego Konkursu Literackiego "Królowa Jadwiga - vetera et nova" w Bieczu. Sukces odniosła Anna Pączek z klasy 2b Gimnazjum, rywalizując z uczniami Liceum. Zajęła I miejsce.
 • 7 listopada 2007 - Spotkanie młodzieży LO i ZSZ z komendantem Posterunku Policji w Żegocinie P. Zbigniewem Pławeckim.
 • 12 listopada 2007 - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Żegocińskiej zorganizowało spotkanie młodzieży Zespołu z podróżnikiem Kazimierzem Płacheckim, Gość opowiadał o swojej wakacyjnej wyprawie nad Jezioro Bajkał.
 • 27 listopada 2007- Zabawa andrzejkowa dla uczniów Gimnazjum.
 • 29 listopada 2007- Zabawa andrzejkowa dla uczniów Liceum i Zawodówki.
 • Grudzień 2007 - Samorząd Uczniowski LO i ZSZ przekazał do Biblioteki Zespołu Szkół niezwykły dar - 15 książek o tematyce dotyczącej życia i działalności Patronki - Świętej Jadwigi Królowej. Najstarsza z nich liczy blisko 100 lat.
 • 5 grudnia 2007r - V Szkolna Loteria Fantowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski LO i ZSZ pod kierunkiem P. T. Stachoń. Cel - pomoc niepełnosprawnym oraz Fundusz Stypendialny dla Absolwentów Liceum.
 • Grudzień 2007 - Oddanie do użytku monitoringu szkolnego, który został zakupiony dla Zespołu w ramach programu MEN "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach".
 • 24 stycznia 2008 - Drużyna siatkarzy zajęła II miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Siatkowej Chłopców - Gimnazjada 2008.
 • 24 stycznia - Zabawa karnawałowa uczniów Gimnazjum.
 • 26 stycznia 2008 - XI Studniówka uczniów klas IIIABC Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystość odbyła się po raz pierwszy poza Żegociną w Wiejskim Domu Kultury w gościnnym Rajbrocie.
 • 19 lutego 2008 - Drużyna siatkarzy zajęła II miejsce w Powiatowych Zawodach Siatkówki Chłopców - Licealiada 2008.
 • 23 lutego 2008 - Drużyna piłki nożnej Gimnazjum zajęła I miejsce w IV Memoriale Piłkarskim im. Janusza Kuliga w Łapanowie.
 • 23 lutego 2008 - Na zaproszenie prezesa Fundacji Szlaki Papieskie P. Urszuli Własiuk delegacja nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół gościła w Pałacu Arcybiskupim w Krakowie na spotkaniu z JE Kardynałem Stanisławem Dziwiszem.
 • 4 marca do 6 marca 2008 - Próbne egzaminy maturalne w LO i ULO.
 • 5 marca 2008 - Po raz pierwszy odbył się szkolny próbny egzamin z j. angielskiego dla uczniów klas 2ab Gimnazjum.
 • 11 marca 2008 - uczennica klasy 3a Gimnazjum, Joanna Matras zajęła I miejsce w kategorii prac plastycznych w VI Międzypowiatowym Konkursie Poetycko - Plastycznym w Wał - Rudzie "Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem".
 • 13 marca 2008 - Program pro

Kontakt

Żegocina 50
32-731 Żegocina

Tel/fax: 014 613 21 20
E-mail: zslgz1@wp.pl 

Regon: 851764135
NIP: 868-16-49-644

Inspektor Danych Osobowych:
Michał Skowron
E-mail: skarbnik.audyt@onet.pl