O szkole

Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Żegocinie

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie obejmuje swoją działalnością organizacyjną następujące typy szkół:

  1. Liceum Ogólnokształcące - założone w 1993 r. z okazji 700-lecia Żegociny,
  2. Zasadniczą Szkołę Zawodową - powołaną w 1996 roku, która kształci młodocianych pracowników w zawodach rzemieślniczych,
  3. Gimnazjum - powołane w 1999 roku, w wyniku wdrażania reformy oświaty,
  4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - utworzone w 2005 roku dla absolwentów ZSZ, prowadzące kształcenie w systemie zaocznym. Powstało z przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych powołanego w 2001 r.

Organem nadzorującym dla Zespołu Szkół jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie - bezpośredni nadzór sprawuje St. Wizytator mgr Andrzej Witkowski. Organem prowadzącym jest od 1 stycznia 2000 roku Gmina Żegocina.

Kontakt

Żegocina 50
32-731 Żegocina

Tel/fax: 014 613 21 20
E-mail: kontakt@zszegocina.pl

Regon: 851764135
NIP: 868-16-49-644

Inspektor Danych Osobowych:
Wiesław Kowalski
E-mail: inspektor@cbi24.pl