Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące zostało założone w 1993 r. z okazji 700-lecia Żegociny.
Obejmuje klasę matematyczną oraz klasę Straży Granicznej (humanistyczną).

Projekt bez tytułu

KLASA MATEMATYCZNA / KLASA STRAŻY GRANICZNEJ

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski.
Przedmiot dodatkowy: komputer jako narzędzie pracy lub ochrona granicy państwowej z elementami prawa - jak w klasie SG.  

Uwaga: Uczeń klasy matematycznej może realizować innowację pedagogiczną „Klasa Straży Granicznej”

KLASA STRAŻY GRANICZNEJ / KLASA HUMANISTYCZNA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, język polski, język angielski. Przedmiot dodatkowy: ochrona granicy państwowej z elementami prawa lub komputer jako narzędzie pracy.  

 Uwaga: Uczeń tej klasy nie musi realizować innowacji pedagogicznej „Klasa Straży Granicznej”

Kontakt

Żegocina 50
32-731 Żegocina

Tel/fax: 014 613 21 20
E-mail: zslgz1@wp.pl 

Regon: 851764135
NIP: 868-16-49-644

Inspektor Danych Osobowych:
Michał Skowron
E-mail: skarbnik.audyt@onet.pl