Pożegnanie Pani Dyrektor Danuty Pączek

11636
13-09-2018

           W dniu 30 września 2018r. miało miejsce  uroczyste pożegnanie Pani Dyrektor Danuty Pączek, która kończy 25 letnią pracę w naszej Szkole. W pięknym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele uczniów i rodziców, nauczyciele i pracownicy ZS, nauczyciele emerytowani, przedstawiciele SP oraz władze gminy i parafii. Były wzruszające słowa podziękowania oraz pamiątki i kwiaty od wielu osób, krótki program artystyczny młodzieży, występ  muzyczno-wokalny P. płk Andrzeja Ziobrowskiego oraz koncert absolwentki naszej szkoły P. Katarzyny Szpilka. Szczegółowa relacja jest zamieszczona na stronie internetowej Żegociny.

My przytaczamy tekst podziękowania uczniów oraz nauczycieli i pracowników szkoły. Jest to jednocześnie przypomnienie kariery zawodowej oraz dokonań P. Dyrektor Danuty Pączek.

Monika Krawczyk: Szanowna Pani Dyrektor!

W imieniu Samorządu Uczniowskiego szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkich uczniów składamy Pani gorące podziękowania za wieloletni trud kierowania  Zespołem Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie. Dzięki Pani trosce i zaangażowaniu mogliśmy się tutaj uczyć, rozwijać swoje talenty, realizować pasje, angażować się w różne przedsięwzięcia, które dawały nam satysfakcję i poczucie spełnienia. W tej Szkole czuliśmy się  bezpiecznie, byliśmy przez Panią zauważani i doceniani. Wielokrotnie Pani powtarzała, że nasz Samorząd Uczniowski jest współgospodarzem szkoły, co napawało nas dumą i zachęcało do dalszej pracy. Za wszystkie działania służące rozwojowi Szkoły dla dobra młodzieży, za to, że pochylała się Pani nad każdym uczniowskim problemem, za wszystkie miłe słowa, rady, zachęty, za dobroć i życzliwość z całego serca dziękujemy!

Jola Jędrzejek: Droga Pani Dyrektor!

Życzymy Pani  nieustającej satysfakcji z wielu pokoleń dobrze wykształconych i wychowanych absolwentów wszystkich naszych szkół. Ich drogi życiowe, osiągnięcia i sukcesy są odpowiedzią na pytania o sens wyczerpującej pracy nauczycielskiej i dyrektorskiej. Życzymy również dobrego  zdrowia, pogody ducha oraz realizacji marzeń i zamierzeń,  na które wcześniej nie było czasu.

Życzymy Pani ciągłego uśmiechu i samych słonecznych dni!

Natalia Gawłowicz: Szanowna Pani Dyrektor!

Do najszczerszych podziękowań dołącza się Samorząd Uczniowski i młodzież Gimnazjum.

Dziękujemy Pani za możliwość nauki w dobrej szkole, za właściwe kształtowanie naszych umysłów i charakterów. Dziękujemy również  za to, że mieliśmy szansę na realizowanie różnych  inicjatyw, że popierała Pani nasze pomysły na poprawę atrakcyjności uczniowskiego życia. Dzięki temu Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie stawał się coraz bardziej naszą szkołą, a wielu absolwentów gimnazjum wybierało dalsze kształcenie w jej murach. Na te decyzje  miała również wpływ Pani  - Dyrektor  przyjazny i życzliwy dla uczniów. Za każde dobro najserdeczniej dziękujemy. Na zawsze pozostanie Pani ważną postacią naszej szkolnej Społeczności.

Droga Pani Dyrektor!

My również życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, życzliwych ludzi wokół siebie oraz ciągłej opieki naszej Patronki, Świętej Jadwigi Królowej!

P. Teresa Stachoń: Droga Pani Dyrektor, Szanowni Państwo!

Mam wielki zaszczyt, w imieniu wszystkich nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie podziękować Pani Dyrektor Danucie Pączek za 25 lat pracy w naszej szkole. Właściwie za więcej niż 25 lat. Bo szkoły jeszcze nie było, a Pani Danuta Pączek już dla niej pracowała, gdyż należała do głównych inicjatorów i założycieli naszego Liceum Ogólnokształcącego. Była już wtedy doświadczonym nauczycielem z 15 letnim stażem pracy: w SP w Krasnem Lasocicach w latach 1978-80, w Gminnej Szkole Zbiorczej w Żegocinie w latach 1980-1981 i w SP w Rozdzielu 1981-1992. W latach 1979-1984 pracowała również w ZS w Łapanowie. W 1992 roku wróciła do Żegociny, jako wicedyrektor SP. 1 września 1993 r. w roku jubileuszu 700 lecia parafii i miejscowości, uruchomiono przy szkole podstawowej I klasę LO w Żegocinie. W 1996 r. powstała tutaj Zasadnicza Szkoła Zawodowa, a w 1997 r. P. Danuta Pączek objęła funkcję dyrektora obu szkół ponadpodstawowych. W roku 2000 powstał Zespół Szkół w Żegocinie obejmując LO, ZSZ i powstałe rok wcześniej Gimnazjum. W 2001 r. do Zespołu dołączyło Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Szanowni Państwo, przypominam te daty, wydarzenia i przypomnę kolejne, bo są one jednocześnie historią wytężonej pracy p. Danuty Pączek oraz w dużym stopniu historią jej życia. Często mówiła:  „Szkoła jest moją pasją”. Spędzała tu chyba więcej czasu, niż w domu, bo w gabinecie świeciło się często do późnego wieczora. 

Proszę państwa, powstanie szkół to jedna sprawa, prostsza. Tą trudniejszą było ich utrzymanie, stworzenie warunków pracy i nauki, pozyskanie odpowiedniej kadry.

Pani Dyrektor za jedno z głównych zadań uznała poprawę szeroko rozumianych warunków kształcenia. Doprowadziła do remontu, modernizacji i rozbudowy budynku szkoły: powstały nowe piętra,  aula, nowe sale lekcyjne, pracownie, biblioteka, szatnia, obiekty sportowe, szkoła została ocieplona, wymieniono okna, elewację, instalację elektryczną,  sanitarną, itp. Na przestrzeni lat szkoła całkowicie zmieniła swój wygląd.

W ZS pracują nauczyciele o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Zdecydowana większość została  zatrudniona przez P. Danutę Pączek. Nasza szkoła dobrze  przygotowuje uczniów do kształcenia na wyższym etapie edukacyjnym oraz do pojęcia pracy zawodowej. Opinię tę potwierdzają wyniki  egzaminów zewnętrznych we wszystkich typach szkół oraz coroczne badania losów absolwentów.

  Od 2010 r. w liceum ogólnokształcącym prowadzona jest innowacja pedagogiczna „Klasa Straży Granicznej” we współpracy z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz ważnymi sojusznikami w innych oddziałach  Straży Granicznej i Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego.P. Dyrektor kładła ogromny nacisk na pracę wychowawczą. Wychowanie we wszystkich typach szkół oparte jest na edukacji patriotycznej, regionalnej, wartościach chrześcijańskich, a od 2003 r. na wzorze życia i działalności Patronki Szkoły, Świętej Jadwigi Królowej oraz Ojca Św. Jana Pawła II.  Od 7 lutego 2009 r. Szkoła posiada Sztandar, którego treść wyraża wszystkie wartości będące podstawą wychowania młodzieży ZS. P. Dyrektor Danuta Pączek dbała o wysoki poziom i ważne aspekty wychowawcze wszystkich szkolnych uroczystości. Angażowała młodzież do udziału w uroczystościach gminnych i parafialnych, podkreślając wagę pracy na rzecz małej Ojczyzny. Owocnie współpracowała ze środowiskiem  lokalnym oraz z innymi osobami i instytucjami (Straż Graniczna, przedstawiciele świata nauki i kultury z Krakowa, osobistości Kościoła, Katedra na Wawelu, różne stowarzyszenia, Rodzina Szkół Jadwiżańskich, Sodalicja Św. Jadwigi, Konsulat Generalny Węgier w Krakowie, Fundacja „Szlaki papieskie”), które pozyskała jako  sojuszników na rzecz wdrażania przyjętego modelu wychowawczego.

Od 2007 r. trwa międzynarodowa wymiana młodzieży naszej szkoły z katolicką szkołą z Węgier, kraju naszej Patronki. W ramach współpracy z Instytutem Wschodnich Inicjatyw nasi uczniowie kilkakrotnie  uczestniczyli w warsztatach z młodymi Polakami z Kazachstanu. P. Dyrektor bardzo dobrze  współpracowała z Rodzicami ciągle podkreślając, że tylko dzięki wspólnym wysiłkom Rodziny, Kościoła i Szkoły można właściwie wychować młodego człowieka.

 P. Danuta Pączek nieustannie dbała o promocję szkoły. Przykładem takich działań jest organizacja wielkich uroczystości szkolnych z licznym udziałem ważnych osobistości.

W 2002 r. mieliśmy poświęcenie zmodernizowanego budynku i auli, w 2003 we wrześniu X lecie szkoły i I zjazd absolwentów, w listopadzie nadanie Imienia, w 2009 roku przyjęcie sztandaru,   XX – lecie Liceum Ogólnokształcącego w 2013 r. połączone ze zjazdem absolwentów i dwa lata temu X – lecie wymiany polsko – węgierskiej, połączone z odsłonięciem pomnika Św. Jadwigi oraz okolicznościowym wydawnictwem.  Uroczystość uświetnił wspaniały koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. 

Szanowni Państwo! Przez te 25 lat przeżyliśmy chyba wszystko: Wielkie osiągnięcia  ale i porażki uczniów, radosne święta szkoły, pielgrzymowanie na Wawel, ważne  uroczystości, niezwykłych gości, międzynarodowe wymiany, imprezy, zabawy, dni otwarte, wycieczki uczniowskie i nauczycielskie, wigilie, sukcesy samorządu, wielkie loterie, fundusz stypendialny, 22 studniówki i matury, egzaminy gimnazjalne i zawodowe – nie zliczę ile ich było, prymicje naszych absolwentów, dziesiątki awansów zawodowych, różne projekty, w tym modernizację kształcenia zawodowego, ciągłe reformy oświaty no i dwie ewaluacje! 16 lat temu ściany naszej auli były puste – teraz mamy na nich zapisaną opowieść o wielkich chwilach naszej szkoły.  Przeżyliśmy też  wiele smutnych chwil (odchodzili na zawsze nasi nauczyciele, uczniowie, absolwenci i inni ważni dla nas ludzie). Sentymentalną a czasem pasjonującą lekturą jest 7 tomów szkolnej kroniki.

Nie sposób opisać wszystkie wydarzenia, działania, pewne zabiegi dyplomatyczne na różnych szczeblach, a przede wszystkim codzienną, mozolną,  często niezauważalną przez nikogo  pracę, którą musiała wykonać Pani dyrektor i z jej inspiracji my wszyscy przez te 25 lat. Trzeba było wielkiego wysiłku i wielu  umiejętności, aby kierować czterema różnymi szkołami w małym środowisku, na tle licznych zmian w prawie i systemie oświatowym.

Droga Pani Dyrektor!  Na naszym sztandarze widnieją słowa „czyń co widzisz”. Tłumaczyliśmy je tak: Czyń, co widzisz, czyli wykonuj solidnie swoje obowiązki, nie pozwalaj się wyprzedzać w czynieniu dobra, bądź odważny i rozważny w podejmowaniu decyzji, miej umiejętność słuchania Bożych wskazówek oraz  dobrych ludzkich rad i nigdy nie ustawaj w drodze.

Pani Dyrektor! Egzamin z nakazu „czyń co widzisz”  zdała Pani celująco.

 Lubię dwa cytaty od skrajnie różnych autorów:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Święty Jan Paweł II

„Na miły Bóg,

 Życie nie tylko po to jest, by brać,

 Życie nie po to, by bezczynnie trwać

 I aby żyć, siebie samego trzeba dać.”

    Fragment piosenki „Tolerancja”, słowa: Stanisław Sojka

Szanowna Pani Dyrektor!

Treść obydwu z nich wypełniła Pani jako Nauczycielka, Wychowawczyni, Dyrektorka, Przełożona,  Koleżanka i jako Człowiek.

Za to wszystko, za naszą Szkołę, dzisiaj  z całego serca Pani dziękujemy. Dziękujemy też za troskę o nas,  za zaufanie, którym Pani nas obdarzała, za każde dobre słowo, radę, zachętę. Za to że drzwi do Pani gabinetu zawsze były otwarte.

Życzymy Pani przede wszystkim dobrego zdrowia, radości, uśmiechu, pogody ducha, realizacji wszystkich planów i zamierzeń, bo ich Pani zapewne mnóstwo! Niech Pani spotyka tylko dobrych ludzi, najlepiej wdzięcznych absolwentów, którym tyle pomogła Pani w życiu. Proszę pamiętać  tylko dobre dni z ostatnich 25 lat.

Kochana Danusiu!

Przepracowałyśmy razem 26 lat. To dokładnie połowa mojego życia.  Nie szczędziłyśmy  szkole czasu ani zdrowia. Jeszcze chyba nie pora na anegdoty jak to było z powstaniem zespołu, z remontami, z desperackim szukaniem nauczycieli niektórych specjalności, na opowieści  o manufakturze, o tworzeniu innowacji o przywożeniu sztandaru i dziesiątkach innych zdarzeń.

Bardzo Ci dziękuję  za tyle lat pracy w szacunku i zgodzie oraz za prawdziwe i ofiarne koleżeństwo.

Niech na zawsze  ma Cię w opiece nasza wielka Patronka, Święta Jadwiga Królowa.

 

0.0
Ostatnia modyfikacja: czwartek 13 wrzesie 2018 12:11
Powiązane artykuły: XII Ogólnopolskie Forum Dyrektorów i Nauczycieli Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie. Pożegnanie uczniów klasy IV LO Pożegnanie Prof. dr hab. Stanisława Jadacha Pączek dla Afryki edycja 2023 Kampania "Ja już. A ty?" - działania na rzecz walki z rakiem piersi. Pożegnanie maturzystów i wręczenie certyfikatów klasie SG 2022 X Ogólnopolskie forum dyrektorów i nauczycieli uczących w szkołach imienia świętej Jadwigi Królowej Pożegnanie maturzystów 2021 Uczniowie klasy III LO w Żegocinie - pożegnanie. Spotkanie z Panią Iwoną Dymek Regionalnym Koordynatorem Pobierania i Przeszczepiania Narządów
Pożegnanie Dyrektora

Kontakt

Żegocina 50
32-731 Żegocina

Tel/fax: 014 613 21 20
E-mail: zslgz1@wp.pl 

Regon: 851764135
NIP: 868-16-49-644

Inspektor Danych Osobowych:
Michał Skowron
E-mail: skarbnik.audyt@onet.pl