Aktualności

Projekt edukacyjny - "Co widziała św. Jadwiga Królowa"

1269
4-04-2018

 W dniu 28 marca 2018 roku odbyło się w naszej szkole przedstawienie pt. Co widziała św. Jadwiga królowa -przygotowane w ramach projektu gimnazjalnego. Zrealizowane zostało  przez uczniów klasy a i b gimnazjum, którzy przez okres od września 2017 do marca 2018 wypełniali zadania. Projekt obejmował nie tylko poznanie dokonań Patronki Szkoły - św. Jadwigi Królowej, ale również naukę zachowań scenicznych i współpracę grupy wolontariuszy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Żegocinie, gdzie wykonano dekoracje i rekwizyty potrzebne do przedstawienia.

Opiekunami projektu była p. Teresa Dudek, Agata Flaga oraz Marzena Pajor .

Dekoracje zaprojektowała p. Katarzyna Kogutowicz.

 

Celem projektu było:

§  Podniesienie motywacji do nauki języka polskiego poprzez zaangażowanie emocjonalne            i intelektualne uczniów

§  Kształtowanie wrażliwości na sztukę teatralną i muzykę

§  Uwrażliwienie na piękno literatury polskiej

§  Uwrażliwienie na dzieła sztuki związane z postacią św. Jadwigi Królowej

§  Utrwalenie i wzbogacenie słownictwa oraz struktur gramatycznych z zakresu znajomości języka polskiego a tym samym podniesienie poziomu kompetencji językowych

§  Nabywanie swobody w prowadzeniu dialogów i odgrywaniu scenek (także w języku angielskim)

§  Przygotowanie do odbioru i prezentowania sztuki teatralnej – nauka dykcji, ruchu i gestu scenicznego oraz uzewnętrzniania emocji

§  Nabywanie umiejętności wyrażania treści przez gest , mimikę twarzy, ruch.

§  Poszerzenie wiedzy o św. Jadwidze Królowej – patronce Szkoły

§  a nade wszystko Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi przez współpracę grupy wolontariuszy  ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Żegocinie.

 

Dzięki życzliwości i zaangażowaniu Pani kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie p.

Ewy Tajs oraz p. Karoliny Ptaszek i Natalii Juszczyk

uczniowie przygotowywali się do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, uczyli się bezinteresownego zaangażowania na rzecz potrzebujących.

Praca wolontariuszy zaowocowała także starannie wykonanymi rekwizytami, które zostały wykorzystane w przedstawieniu.

 

         Pisał kiedyś kardynał Karol Wojtyła "Jadwiga jest w sercu Polski. A Polska na każdym etapie swoich dziejów musi stwierdzić, że była sobą w znacznej mierze przez Jadwigę".

Jesteśmy przekonani, że popularyzacja kultu św. Jadwigi, kształtowanie postaw moralnych u młodzieży w oparciu o świętość Jadwigi, a także ukazanie umiłowania Polski przez naszą Patronkę, pozwoli wychowywać uczniów do właściwego pojmowania patriotyzmu i wrażliwości na potrzeby innych ludzi.

 Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i obejrzeli przedstawienie, a nade wszystko gościom z ŚDS w Żegocinie.

0.0
Ostatnia modyfikacja: roda 04 kwiecie 2018 12:50
Powiązane artykuły: Projekt Modernizacja Kształcenia Zawodowego II. Laptopy dla uczniów BS I Stopnia. Zaproszenie na spektakl online o św. Jadwidze Liceum Ogólnokształcące w Żegocinie otrzymało dofinasowanie z Projektu Aktywna Tablica. Projekty edukacyjno-czytelnicze uczniów ZS w Żegocinie realizowane w ramach NPRCZ Wycieczka klas I LO- śladami Św. Jadwigi Harmonogram zajęć edukacyjnych z Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ZS w Żegocinie Ostatni egzamin gimnazjalny w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie AKCJE CHARYTATYWNE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W ŻEGOCINIE ZMIANA NUMERU KONTA RADY RODZICÓW PRZY ZS IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W ŻEGOCINIE Drzewko "Jadwiga" w ZS im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie
Projekt edukacyjny

Kontakt

Żegocina 50
32-731 Żegocina

Tel/fax: 014 613 21 20
E-mail: zslgz1@wp.pl 

Regon: 851764135
NIP: 868-16-49-644

Inspektor Danych Osobowych:
Janusz Konior
E-mail: iod.zegocina@rewolt.pl