Aktualności

Organizacja pracy ZS od 25 marca do 10 kwietnia 2020. Uczniowie.

225
24-03-2020

Organizacja nauczania zdalnego w klasach LO, BS i LOdD w dniach 23 marca – 8 kwietnia 2020r.  Informacja dla uczniów.

1.      Materiały będą przesyłane w dniach, kiedy odbywają się lekcje z danego przedmiotu – zgodnie z tygodniowym podziałem godzin, codziennie przed godziną 8.00 na adres zszegocinauczniowie@wp.pl  

 2.      Materiały będą zawierać wszystkie konieczne instrukcje. W organizacji zajęć nauczania zdalnego z każdego przedmiotu będziecie mieć dokładnie określone w jaki sposób odbywają się zajęcia.

a)      Oceny będą wystawiane od 25.03.2020r (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20. 03.2020r. – rozporządzenie jest umieszczone na stronie szkoły).

Proszę stosować się do wszystkich  reguł określonych w tych zasadach.

b)      Zadania odsyłacie na adres zszegocinanauczyciele@wp.pl. . W celu usprawnienia pracy nauczyciele mogą prosić o odesłanie prac dodatkowo na ich prywatny mail

c)      W temacie wiadomości proszę pisać przedmiot, imię i nazwisko oraz klasę  np. j.polski , A. Kowalska, IALO. Zadania przesyłacie z poczty prywatnej.

d)     Proszę przesyłać prace w formie plików jakie nauczyciele określili w przedmiotowych zasadach nauczania zdalnego.

e)      Proszę pamiętać, że wszystkie zdania przesłane na adres mailowy zszegocinanauczyciele@wp.pl będą świadczyły o tym, czy wykonujecie zadania, będą lista obecności i podstawą do wystawienia Wam ocen.

f)       Ogólne uwagi odnośnie rozwiązań będą przesyłane na adres zszegocinauczniowie@wp.pl (w  temacie  „nazwa przedmiotu” uwagi do zadań).

g)      Indywidualne uwagi, oceny będą przesyłane na Wasze prywatne adresy mailowe.

3.      Pod koniec tygodnia wychowawca klasy otrzyma informację o uczniach, którzy nie będą wykonywać obowiązkowych zadań. Wychowawca będzie proszony o poinformowanie rodziców.  W razie potrzeby kontakt telefoniczny z rodzicem będzie w dowolnym terminie.

 W sekretariacie szkoły jest codziennie dyżur od  8:00-13:00. Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły można będzie uzyskać pod numerem telefonu 146132120 oraz będą one umieszczane na stronie szkoły i na Waszym mailu zszegocinauczniowie@wp.pl

Wszystkie istotne zmiany w organizacji pracy szkoły będą umieszczane na stronie szkoły zs.zegocina.pl 

 

0.0
Ostatnia modyfikacja: -/-
Powiązane artykuły: Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz MEN Szkolne Rekolekcje Wielkopostne 21-23 marca (harmonogram)
organizacja pracy W ZS w dniach od 25.03-25.03

Kontakt

Żegocina 50
32-731 Żegocina

Tel/fax: 014 613 21 20
E-mail: zslgz1@wp.pl 

Regon: 851764135
NIP: 868-16-49-644

Inspektor Danych Osobowych:
Janusz Konior
E-mail: iod.zegocina@rewolt.pl