Małopolska Chmura Edukacyjna

         

GMINA ŻEGOCINA REALIZUJE PROJEKT

DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

pn. „MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA”

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z języka angielskiego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Żegocinie

 

Dofinansowanie Projektu z UE 12 341 ,51

Wkład UE 11 042,78

Wspieramy Talenty