X edycja

X EDYCJA WYMIANY – Żegocina 06.10.2014r.-10.10.2014r.

Uczestnicy wymiany- résztvevők:

Uczniowie- diákok:

Jolanta Jędrzejek, Aleksandra Zapart, Karolina Janiczek, Justyna Janiczek, Natalia Kaczmarczyk, Weronika Tyndel, Kacper Bulanda, Dawid Dziedzic, Kinga Zapiór, Bartłomiej Bożek, Mateusz Kanownik,    Klaudia Świder, Katarzyna Krajewska, Łukasz Sławęta, Mateusz Kogutowicz, Patryk Szewczyk, Łukasz Kuska, Tomasz Adamczyk, Michał  Chyrc, Stefan Chyrc, Filip Nożkiewicz , Katarzyna Trojanan, Ewelin Matras.

Maracskó Kata, Kruchina Borbála, Gáborjánai-Szabó Laura, Kaszás Annabella, Főző Emese, Szentmariay Anna, Zelles Lili Oláh Anna, Garamszegi Anna, Benedek Bori, Patai Bettina, Szeghalmi Zalán, Fejérdi Csongor, Sándor Anna, Garamszegi Dániel, Farkas Levente, Miterli Zsofia,Környei Vera,Nagy Alexandra, Balogh Eszter, Varga Botond, Szabó Balázs, Balogh Ádám, Garamszegi Ádám, Szabó András, Szabó András, Kelemen Márton, Kanizsay Boldizsár,  Baranyai Árpád, Hatvani Bálint, Hisstek Nikolett, Molnar Zsofia, Virág Judit, Mokány Kata,  Medgyesi Zsófia, Csűrös Mári, Papp Nóra.

Nauczyciele- tanárok :

 P. Katarzyna Sutor,  P. Dorota Kłósek,  P. Renata Król-Nowak, P. Karolina Oliwa- Jurczyk, P. Anna Kądziela, P. Stanisława Stach, P. Marzena Pajor.

P.Andrea Zsolt Péterné Tóth, P. Sandra Juhász, P. Andrea Kiri.

Zwiedziliśmy: Kraków, Zakopane, Częstochowę i Tarnowskie Góry.

   Powitanie gości z Budapesztu odbyło się w poniedziałek - 6 października 2014 roku na terenie szkoły w Żegocinie. Zmęczonych 9-godzinną podróżą 39 węgierskich uczniów, 4 nauczycieli i kierowcę zaproszono do szkolnej auli, gdzie po krótkim powitaniu przez Panią Danutę Pączek - Dyrektorkę Zespołu Szkół w Żegocinie, odbyła się wzajemna prezentacja gości i gospodarzy, a następnie wszyscy udali się na kwatery.  Były nimi domy rodzinne uczniów i nauczycieli żegocińskiej szkoły.

    We wtorek goście wraz z dwójką żegocińskich nauczycielek wyjechali na wycieczkę do Zakopanego. Przeszli trasę do Morskiego Oka, wyjechali na Gubałówkę. Środowe przedpołudnie Węgrzy spędzili w Żegocinie. Najpierw odwiedzili cmentarz wojenny nr 302, na którym spoczywają polegli w operacji limanowsko - łapanowskiej żołnierze walczących stron, w tym kilku Węgrów. Na ich grobach budapeszteńska młodzież zapaliła znicze. Potem w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie goście oglądnęli prezentację o tej operacji, ze szczególnym uwzględnieniem bitwy pod Limanową, w której poległ m. in. Othmar Muhr. Na zakończenie tego spotkania zwiedzili wystawę historyczną "Wielka Wojna w Małopolsce", a następnie Izę Regionalną prowadzoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej.

   Po obiedzie Węgrzy wyjechali na zwiedzanie Krakowa (Wawel, Trakt Królewski, Stare Miasto), a w Konsulacie Generalnym Republiki Węgierskiej w Krakowie spotkali się z Panią Konsul Adrienne Körmendy. W spotkaniu tym uczestniczyła także Pani Dyrektor Danuta Pączek oraz Wójt Gminy Żegocina - Pan Jerzy Błoniarz. Kolejny dzień, to kolejna wycieczka. Tym razem do kopalni srebra w Tarnowskich Górach oraz Częstochowy (Jasna Góra).

   Kolejne, pożegnalne już spotkanie pełnych składów obu grup, odbyło się w piątkowe przedpołudnie - 10 października - w Zespole Szkół w Żegocinie. Najpierw na szkolnym dziedzińcu (coś w rodzaju atrium), odbyła się ceremonia wspólnego posadzenia drzewka (wiśni piłkowanej), będącego wyrazem przyjaźni polsko - węgierskiej. Drzewko posadzili uczniowie. Węgrzy zainstalowali pod nim tabliczkę z motto autorstwa dwudziestego ósmego Prezydenta USA - W. T. Wilsona (kadencja 1913-1921) - "Przyjaźń jest jedynym cementem, który może spoić świat".

    Potem, w szkolnej auli, miała miejsce kilkugodzinna uroczystość, na którą złożyły się m. in. występy chóru szkolnego, inscenizacje legend w wykonaniu uczniów z Węgier, koncert szkolnego zespołu muzycznego, prezentacja obrazów autorstwa Pani Haliny Kaźmierczak, przedstawiających postać Św. Jadwigi Królowej, przez nią samą przedstawiona.

   Odbyły się też oficjalne pożegnania i wstępne podsumowania (w samych superlatywach) dotychczasowych wymian. Głos zabierali: Wójt Gminy Żegocina - Pan Jerzy Błoniarz, kierownik grupy węgierskiej - Pani Zsolt Péterné Tóth Andrea, Pani Danuta Pączek - Dyrektor Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie. Nastąpiła także wymiana upominków.

   Po zjedzeniu obiadu w szkolnej stołówce, ostatnich wspólnych zdjęciach, wymianach adresów e-mailowych, goście z Budapesztu wsiedli do autokaru i odjechali, umawiając się wcześniej na kolejną wymianę., Tym razem to uczniowie żegocińskiej szkoły udadzą się na Węgry.

   Zapoczątkowana w 2006 roku partnerska wymiana młodzieży szkolnej ma przede wszystkim na celu wzajemne poznanie życia, kultury, historii, obyczajów obu bratnich narodów. Dodatkowym celem jest doskonalenie umiejętności językowych polskiej i węgierskiej młodzieży, rozmowy odbywają się w języku angielskim, czasem nieieckim. Jak dotychczas partnerzy tej wymiany zgodnie potwierdzają, że wszystkie zakładane cele są znakomicie realizowane

x7

Wpis gości z Węgier do Kroniki SU.

x2

Materiały z Kroniki SU.

x3

P. Andrea Zsolt Péterné Tóth sadzi drzewko przyjaźni.

x4

Uczniowie z Węgier poznają historię Żegociny

x5

Słonecznik zwraca kwiat ku Słońcu, obdarowany – serce ku Dobroczyńcy!”

 

PODZIĘKOWANIE

 

dla

Sz. P. Haliny Kaźmierczak

 

za spotkanie z młodzieżą

oraz prezentację pięknego cyklu obrazów poświęconych Królowej Jadwidze

podczas X edycji polsko–węgierskiej wymiany młodzieży

Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie

z Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnazium es Kollegium z Węgier

w dniu 10 października  2014 r.

w siódmym roku realizacji przedsięwzięcia.

x6

x7

Wpis gości z Węgier do Kroniki Szkoły- październik 2014r.